Rijksoverheid: 20 procent overheidsauto’s rijdt elektrisch in 2020

De rijksoverheid heeft via de Defensie Ondersteuningscommando nieuwe raamovereenkomsten met leveranciers afgesloten voor de levering van dienstauto’s. Een van de afspraken in de contracten is dat de rijksoverheid in 2020 voor 20 procent elektrische auto’s wil gebruiken.

Er zijn 18 raamovereenkomsten voor 128 verschillende typen dienstauto’s voor de hele rijksoverheid getekend. Het Defensie Ondersteuningscommando deed al het voorbereidende werk om alle contracten te kunnen afsluiten. Een auto van de rijksoverheid moet dan ook aan de behoorlijk zware milieueisen voldoen die in het programma van eisen staan.

Het streven is dus dat in 2020 20 procent van de civiele dienstauto’s van de overheid elektrisch rijdt en dat in 2030 alles wat elektrisch kan rijden, dat ook doet. Of dat haalbaar is, hangt volgens Defensie af van de beschikbare financiën.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!