Rijksoverheid geeft ook in 2017 belastingvoordeel op duurzame transportmiddelen

Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke vervoermiddelen kunnen ook in 2017 een beroep doen op fiscale voordelen via MIA\Vamil. De mogelijkheden zijn verruimd en de eisen per transportmiddel zijn geactualiseerd.

Het belastingvoordeel geldt onder andere voor elektrische of plug-in hybride voertuigen,

geluidsarme vrachtwagens, zeeschepen met schone motoren en milieuvriendelijke koelsystemen op vrachtwagens.

Vervoermiddelen die in aanmerking komen voor dit belastingvoordeel staan vermeld op de zogenoemde Milieulijst. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast.

Net als in voorgaande jaren staan op de Milieulijst elektrische of plug-in hybride auto’s, vrachtwagens of mobiele machines. Nieuw op de lijst zijn elektrische bussen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) ondersteunt daarmee marktpartijen in een gezamenlijk streven naar 100 procent uitstootvrije bussen in 2025. Net als in 2016 geldt er een maximumbedrag per voertuig. Voor elektrische bestelwagens is dat een hoger bedrag dan in 2016.

De Milieulijst 2017 biedt voordelen voor investeringen in stille vrachtwagens met een hermetisch gesloten koelsysteem. Ook transportkoeling die werkt op basis van CO2 komt in aanmerking. De MIA\Vamil scherpt daarnaast de geluidsnormen voor stille vrachtwagens aan. In 2017 komt daarom niet meer automatisch iedere ‘Quiet Truck’ in aanmerking voor MIA\Vamil. Het ministerie overlegt met marktpartijen of de normen voor het Quiet Truck-certificaat en de MIA in 2018 weer gelijk kunnen lopen. Mogelijk gelden in 2018 weer strengere eisen.

MIA\Vamil biedt voordeel voor ondernemers die investeren in een milieuvriendelijke manier om zeeschepen te beschermen tegen aangroei. In 2017 komen alleen nog verfsystemen zonder schadelijke componenten en met een lange houdbaarheid in aanmerking. Ook het aanpassen van scheepsmotoren komt in aanmerking voor MIA\Vamil. De vereiste NOx-emissie mag in 2017 ook worden aangetoond met een IMO Tier III meetrapport.

Mobiele machines, zoals landbouwvoertuigen en machines voor de wegenbouw, komen in aanmerking voor MIA\Vamil. Ze moeten dan stiller werken of een lagere uitstoot hebben dan normaal. In 2017 gelden strengere geluidsnormen en ook de emissie-eisen zijn aangescherpt. De omschrijving op de Milieulijst is in lijn gebracht met gewijzigde wetgeving voor het voeren van kentekens.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!