Rijksoverheid verhoogt definitief rijksbijdrage laadinfrastructuur elektrische auto’s

Het ministerie van Economische Zaken trekt 1,5 miljoen euro meer uit voor de uitrol van publieke laadpalen voor elektrisch vervoer. Eerder bedroeg de rijksbijdrage aan de Green Deal laadinfrastructuur 5,7 miljoen euro voor de periode 2015-2018.

Dit wordt nu dus verhoogd naar 7,2 miljoen euro. Van de rijksbijdrage was eind 2016 nog 420.000 euro over. De looptijd van de deal is tot halverwege 2018. Economische Zaken besloot daarom om voor dit jaar extra geld beschikbaar te stellen.

De rijksoverheid, marktpartijen en verschillende lagere overheden en regio’s sloten in 2015 de Green Deal openbaar toegankelijke elektrische laadinfrastructuur. In totaal brachten de verschillende partners een bedrag van 33 miljoen euro bij elkaar. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu maakten 5,7 miljoen euro vrij.

19 Zuid-Hollandse gemeenten, verenigd in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, kregen vorig jaar 2,4 miljoen euro voor de bouw van 5.000 laadpalen. Provincies, gemeenten of regionale samenwerkingsverbanden kunnen voor het bouwen van laadinfrastructuur een aanvraag doen bij RVO.nl. (foto: PitPoint)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!