Rotterdam, Utrecht en omliggende gemeenten lanceren laadpaalnodig.nl

De nieuwe website www.laadpaalnodig.nl voor het aanvragen van een publiek laadpunt op straat is gelanceerd. Elektrisch rijders in Rotterdam en 18 omliggende gemeenten kunnen via dit portaal eenvoudig een laadpaal bij hen in de buurt aanvragen. Bovendien neemt Utrecht de portal binnenkort ook in gebruik. Met het oog op schaalvergroting, slimme inpassing in de buitenruimte en voortschrijdende laadtechnieken wordt een betere samenwerking volgens NKL met verschillende betrokken partijen noodzakelijk om een betrouwbaar en toekomstbestendige laadinfrastructuur met landelijke dekking te realiseren. Laadpaalnodig.nl is ontwikkeld samen met ElaadNL, ENGIE, EV-Consult, G4, G40, Nuon en Pitpoint.

De verwachting is dat er over 2 jaar tussen de 30.000 en in het meest ambitieuze scenario 130.000 extra laadpunten nodig zijn in Nederland. Vandaar dat Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) dit onafhankelijk aanvraagportaal lanceert: voor gemeenten bruikbaar en onafhankelijk van exploitanten. Hiermee wordt het voor het publiek gemakkelijker om een nieuw laadpunt aan te vragen en een laadpunt in de buurt te vinden. Voor het publiek in de aangesloten gemeenten wordt het aanvragen van een nieuw laadpunt toegankelijker en gemakkelijker. Andere gemeenten zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit nieuwe initiatief. (foto: Nuon)

 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!