Ruim helft publieke laadpalen EVnetNL over naar gemeenten

Van het aanbod om publieke laadpalen van EVnetNL over te nemen hebben 141 gemeenten gebruikgemaakt. Hierdoor wisselen bijna 1.000 laadpalen van eigenaar. Het is de grootste overdracht in de geschiedenis van laadinfrastructuur voor elektrische auto’s.

Voor de overdracht zijn de palen van EVnetNL nog geschikt gemaakt voor Smart Charging, het met slimme technieken opladen van elektrische auto’s op het meest duurzame moment.

Alle 341 gemeenten met EVnetNL-laadpalen in de publieke ruimten konden in 2016 kiezen tussen het overnemen van de laadpalen of het voortzetten van de samenwerking met EVnetNL. Een minderheid van de gemeenten (41 procent) koos voor overname. Deze gemeenten vertegenwoordigen wel meer dan de helft (53 procent) van alle EVnetNL-laadpalen. Dit komt doordat de gemeenten die voor overname gekozen hebben relatief meer laadpalen hebben. De gemeenten nemen niet zelf het beheer van de laadpalen over maar dragen dat over aan marktpartijen.

De formele overname van de laadpalen door gemeenten is nu in volle gang en moet op 1 juli 2017 voltooid zijn. In 2016 startte EVnetNL een pilot in Den Haag om ervaring op te doen met de diverse technische, organisatorische en juridische aspecten die bij een overdracht komen kijken. (foto: Nuon)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!