Shell installeert snelladers voor elektrische auto’s

Shell wil in Nederland bij een eerste selectie van ten minste 10 tankstations snelladers voor elektrische auto’s installeren. Met een laadpuntennetwerk wil Shell voorzien in de behoefte van het groeiende aantal automobilisten met een elektrisch voertuig.

Het aantal elektrische auto’s neemt toe, de voertuigen krijgen een steeds groter bereik en door technologische innovaties duurt het opladen aanzienlijk korter. Shell wil ook automobilisten met elektrische voertuigen kunnen verwelkomen en in de vraag naar snellaadpunten voorzien.

Shell wil een actieve rol spelen in de transitie van het Nederlandse energiesysteem en onderzoekt daartoe de mogelijkheden voor nieuwe activiteiten. De ontwikkeling van een netwerk van snelladers voor de momenteel meer dan 15.000 volledig elektrische auto’s op de Nederlandse weg vormt hierin een nieuwe stap.

Volledig elektrisch aangedreven auto’s zullen naar verwachting de komende jaren in aantal toenemen en samen met onder meer waterstofauto’s een groter deel van de transportmix worden. Ook traditionele brandstoffen zullen nog decennialang een belangrijke rol blijven spelen.

De 10 stations die voorzien gaan worden van snelladers bevinden zich in de regio Amsterdam-Den Haag-Rotterdam-Utrecht.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!