Smart E-bike mobility Twente krijgt Europese subsidie

14 kennisinstellingen en bedrijven in Gelderland en Overijssel kunnen van start met de doorontwikkeling van hun innovaties. Zij ontvangen hiervoor  1,8 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie.

Van slimme e-bikes in Twente, tot plantenvoeding uit mest in Wageningen en medicatie voor wond- en kraakbeenherstel in Enschede. Het project Smart E-bike mobility Twente (SET) start een proeftuin voor een ‘slim’ e-bike wegennet rondom de campus van de Universiteit Twente, omliggende bedrijvenparken en de luchthaven Twente. Men wil de vraag en beschikbaarheid van e-bikes en laadpunten koppelen; snelste routes bepalen, reserveringen automatiseren en betaling na gebruik mogelijk maken.

De e-bikes worden uitgerust met sensoren; er komen laadpalen zonder netstroomaansluiting; en er vindt bewegwijzering via apps plaats. Ook worden ontwikkelingen die het gebruik en de acceptatie van e-bikes versnellen gestimuleerd. De proeftuin is gericht op het testen en demonstreren en staat ook open voor andere ontwikkelaars.

Het consortium bestaande uit E-Bike Nederland (Cuijk), Sunchip Projects (Hengelo), TerraTeq (Enschede), Roviz (Enschede), Universiteit Twente (Enschede) en Abel Adventures (Lochem) ontvangt een subsidiebedrag van 600.000 euro. De totale kosten bedragen 1.456.573 euro. (foto: Stella)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!