Speed-pedelec liever op fietspad dan tussen auto’s

De speed-pedelec-rijder heeft een overduidelijke voorkeur voor het fietspad. Dat blijkt uit een onderzoek van de provincie Gelderland.

Binnen de bebouwde kom moeten deze snelle elektrische fietsen op de rijbaan rijden wanneer er geen fiets-/bromfietspad is. Op een aantal trajecten geldt een uitzonderingsmaatregel: daar mag de speed-pedelec toch op het fietspad. Per 1 januari 2017 heeft de speed-pedelec, de elektrische fiets die een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur kan bereiken, juridisch de status van bromfiets. Deze aanwijzing heeft tot gevolg dat de speed-pedelec in de bebouwde kom op de rijbaan hoort, net als de bromfiets. ‘De wetswijziging heeft onder speed-pedelec-rijders de nodige onrust gebracht’, zegt Martijn van de Lindeloof, verkeerskundige bij provincie Gelderland. ‘Ze moesten binnen de bebouwde kom ineens van het fietspad naar de rijbaan. Speed-pedelec-rijders voelen zich vaak onveilig op de rijbaan. Op 16 wegen in de bebouwde kom hebben we daarom een uitzonderingsmaatregel ingevoerd. Op die fietspaden plaatsten we het onderbord “speed-pedelecs toegestaan”. Hiermee krijgt de speed-pedelec-rijder de keuze tussen rijbaan of fietspad.’

De provincie liet onderzoeken hoe de maatregel in de praktijk uitpakt. Het onderzoeksbureau Keypoint voerde een uitgebreide effectmeting op de 16 trajecten uit. Keypoint keek op verschillende manieren naar het gedrag van de speed-pedelec-rijder in het verkeer. 31 ervaren speed-pedelec-rijders deden mee aan het onderzoek. Zij kregen een 360-graden-actiecamera met gps. Ook zette Keypoint observatiecamera’s langs de weg en zijn snelheidsmetingen verricht. In totaal zijn 191 passages van speed-pedelecs vastgelegd.

Het veiligheids- en snelheidsgedrag van speed-pedelec-rijders in relatie tot andere weggebruikers, geeft voor Gelderland geen reden om de maatregelen te herzien of uit te breiden. De provincie deelde de resultaten van het onderzoek met het CROW en dringen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan op een landelijke, passende maatregel voor de speed-pedelec. Zodat er snel eenduidige en veilige regels voor de speed-pedelec komen.

De conclusies uit het onderzoek laten zien dat de speed-pedelec-rijder voorkeur heeft voor het fietspad. Als er een fietspad is, kiest hij daarvoor, ook als het niet is toegestaan. Het onderzoek laat zien dat de speed-pedelec-rijder niet sneller is gaan rijden. Ondanks het toenemende motorvermogen van de speed-pedelec en het groeiende aantal kilometers trapondersteuning zonder de accu opnieuw op te laden. De speed-pedelecs rijden binnen de bebouwde kom gemiddeld 33 kilometer per uur. Het maximum van 45 kilometer per uur wordt in de praktijk vrijwel nooit gereden, zeker niet in de bebouwde kom. Dit bevestigt het vermoeden dat de speed-pedelec-rijder zijn snelheid niet bepaalt op basis van het technisch vermogen, maar van hoe veilig hij de situatie inschat.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!