Subsidieplafond elektrische taxi Amsterdam bereikt

Het subsidieplafond van 2,1 miljoen euro voor de introductie van elektrische taxi’s in Amsterdam is bereikt. Er rijden 550 volledig elektrische taxi’s in Amsterdam; bijna 13 procent van alle taxi’s. Het merendeel van deze e-taxi’s is gesubsidieerd door de gemeente.

In 2016 heeft de gemeente samen met de taxibranche het convenant ‘Schone taxi’s voor Amsterdam’ getekend met als doel uitstootvrij taxivervoer in 2025. Uitstootvrij verkeer levert een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit en is beter voor de gezondheid van Amsterdammers. Onderdeel van het taxiconvenant is een pakket maatregelen om de overstap naar schoon vervoer gemakkelijker te maken.

Eén van deze maatregelen was een subsidie van 5.000 euro voor een 100 procent elektrische taxi. Afgelopen december heeft het college het subsidieplafond voor deze regeling nog verhoogd met 1 miljoen euro. Door de grote hoeveelheid subsidieaanvragen van de afgelopen weken is dat extra geld nu alweer op. In totaal heeft de gemeente 2,1 miljoen euro subsidie verleend, dat is goed voor 420 elektrische taxi’s.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!