The New Drive start het Vlaamse Platform rond Zero Emissie Busvervoer (ZEB)

The New Drive heeft vanuit de Vlaamse overheid de goedkeuring gekregen om samen met 27 projectpartners vanuit de markt, overheden, federaties en kennispartijen een platform op te richten rond Zero Emissie Busvervoer (ZEB).

Hoewel de bus, door het aantal passagiers, reeds het hoogste uitstoot-/vervoersrendement per passagier heeft van alle gemotoriseerde modi, vormt hij volgens The New Drive het maatschappelijk voorbeeld bij uitstek om een daadwerkelijke zero-emissie-mobiliteitsstrategie uit te gaan werken. Zeker in een stedelijke context is de impact van het vergroenen van – een deel van – de busvloot snel merkbaar. Zowel op het vlak van CO2-uitstoot (gemiddelden van 60 ton CO2 per bus per jaar), uitstoot van fijnstof stikstofoxides (NOx) en niet-methaan vluchtige organische stoffen en het minderen van trillings- en geluidsoverlast, zijn de effecten direct waarneembaar.

Het is vanuit deze context dat de federaties, marktpartijen, kennispartijen en lokale overheden elkaar gevonden hebben en vanaf januari gestart zijn met de uitbouw van het kennisplatform.

BYD,SChiphol,elektrischebussen
(foto: Schiphol/BYD)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!