Utrecht beste in autodelen

De gemeente Utrecht wint de Autodeel Award 2018. De gemeente kwam als beste uit de bus door de brede en langjarige aanpak voor het stimuleren van autodelen. Naast Utrecht valt ook Enschede in de prijzen voor het beste autodeelproject.

Het is voor de derde keer dat de prijs wordt uitgereikt. Natuur & Milieu en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beoordeelden bij 30 gemeenten wat zij doen op het gebied van autodelen. Utrecht scoort goed omdat ze een brede aanpak hebben en al jarenlang inzetten op de groei van autodelen. ‘Bewoners van straten waar mensen gaan autodelen, kunnen ons bijvoorbeeld vragen om parkeerplekken anders in te richten. Zo krijgen we nog meer ruimte in de stad voor groen en spelen’, aldus wethouder Lot van Hooijdonk. Verder is op de gemeentesite veel informatie te vinden over autodelen, is er een Actieplan Autodelen en zijn er ‘probeerregelingen’.

De gemeente Enschede krijgt de prijs voor het beste autodeelproject. Met een app kunnen ambtenaren de meest duurzame vervoersvariant vinden en zo nodig direct een reservering voor bijvoorbeeld een elektrische deelauto maken. Na een testperiode met 65 ambtenaren volgt begin 2019 opschaling naar alle ambtenaren, privéritten en andere organisaties. ‘De ambitie om het op te schalen, maakt dit zo’n goed project’, aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu. De deelauto’s worden geleverd door een lokaal garagebedrijf, dat na een Europese aanbesteding als beste uit de bus kwam.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!