WEST en Fudura gaan laadpalen verhuren

Bedrijvenvereniging WEST is de samenwerking met Fudura aangegaan om de groei van (semi-) publieke laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Groningen bij ondernemers te verbeteren. Ze bieden de ondernemers de kans om een laadpaal te huren en deze door een propositie ook deels terug te verdienen. Hierbij stellen de ondernemers de laaddata ter beschikking in een databank, zodat de hogeschool onderzoek kan doen op een nog onderbelicht gebied, namelijk het gebruik van laadpalen in het private domein.

Klaas Holtman, voorzitter bedrijvenvereniging WEST: ‘WEST is medeondertekenaar van het convenant Groningen 2035 en heeft 5 projecten benoemd om een bijdrage te leveren aan de energiedoelstellingen in de stad Groningen. Een goede laadpaleninfrastructuur is voorwaarde om autogebruikers te activeren tot het gebruik van de elektrische auto. Groningen is nu bepaald geen voorloper op dit gebied. Met de samenwerking met Fudura hopen wij dat de achterstand gauw wordt ingelopen en Groningen ook op dit gebied tot de voorlopers gaat behoren.’

Maarten Venselaar, business developer Fudura: ‘De behoefte voor elektrisch vervoer en de daarmee gemoeide infrastructuur groeit explosief. Daarom is het van belang dat de ondernemers in de regio Groningen laadinfra faciliteren voor hun gasten, medewerkers of henzelf.’

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!