Zuid-Holland onderzoekt massale uitrol waterstof-elektrische auto’s

Zuid-Hollandse gemeenten onderzoeken samen met de provincie hoe zij hun eigen wagenpark emissieloos kunnen maken, door over te stappen op waterstof als brandstof voor elektrische auto’s. Ze willen in 2050 energie- en CO2-neutraal zijn. Met een emissieloos eigen wagenpark willen gemeenten en de provincie dus bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering én aan verbetering van de luchtkwaliteit en de volksgezondheid.

Tijdens een bijeenkomst in Alphen aan den Rijn hebben gemeenten, provincie, het Nationaal Waterstofplatform en afvalinzamelaar Roteb verkend of zij deze kip-en-ei-situatie kunnen doorbreken door de vraag naar emissieloze voertuigen te bundelen en zo de kosten te verlagen.

Het voorstel is om met zoveel mogelijk gemeenten gezamenlijk een bepaald type voertuig op waterstof aan te besteden. Gemeenten Leiden, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Zuidplas, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard hebben aangegeven dit samen met de regio’s Midden- en West-Holland, Groene Hart Werkt en de provincie verder te willen verkennen. Bijvangst van de bijeenkomst: een vergelijkbare bijeenkomst zal in Noord-Holland worden georganiseerd; dat helpt bij de vraagbundeling.

Als er meer vraag is naar waterstofvoertuigen, dan zal ook de tankinfrastructuur sneller beschikbaar komen is de gedachte. Gezamenlijk aanbesteden is daarnaast voor de gemeenten financieel voordeliger. Doordat autofabrikanten nog verschillende stappen moeten zetten zal het nog geruime tijd duren voordat een bepaald voertuig ook echt op grote schaal kan worden ingezet. (foto: Hyundai Nederland)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!