Barometer of barre meter?

Afgelopen dinsdag werden de resultaten gepubliceerd van een enquête die de VNG onder gemeenten heeft gehouden. De belangrijkste conclusies zijn dat veel gemeenten te weinig financiële en personele middelen hebben voor de uitvoering van het Energieakkoord.

Zonnepanelen
©: Gemeente Leeuwarden

Door Jan Willem Zwang | Mede-directeur Green Spread

Bovendien geven de gemeenten aan dat zij niet precies weten wat hun rol is in het nakomen van de gemaakte afspraken. De uitkomsten van deze enquête zijn schokkend: we weten niet precies wat we moeten doen, maar we hebben er sowieso geen middelen voor.

Signaal

De Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving (zo heet de enquête) geeft een duidelijk signaal af: er moet iets gebeuren om invulling te geven aan de geformuleerde klimaatdoelstellingen.

In mijn vorige column gaf ik al aan dat de huidige wethouders met klimaat/duurzaamheid in hun portefeuille voor een enorme uitdaging staan in deze termijn en dat er voor hen geen excuus is. De Barometer bevestigt dit wederom: zij moeten nu aan de slag en een gebrek aan middelen is geen excuus.

Middelen

Gemeenten beschikken momenteel over verschillende externe middelen, waarmee zij invulling kunnen geven aan hun klimaatdoelstellingen, zonder dat dit veel geld of inzet van personeel hoeft te kosten. Ik som een aantal op:

  • Subsidie Stimulering Duurzame Energie (SDE+). De SDE+ is een perfecte regeling om gemeentelijk vastgoed te verduurzamen, wanneer minimaal 15 kWp aan zonnepanelen geplaatst kan worden en de locatie een aansluiting heeft die groter is dan 3×80 Ampère. In 2013 is 44% van de gegunde SDE+ voor zonnepanelen uitgekeerd in de zesde fase, waardoor al deze installaties vijftien jaar lang een subsidie krijgen van maximaal 9,3 cent per kWh (netto). Wanneer de gemeente bereid is in zo’n geval 4,5 cent per kWh voor de duurzaam opgewekte stroom te betalen, verduurzaamt zij zonder investering, terwijl zij op haar energierekening bespaart vanaf het moment dat de zonnepanelen stroom leveren.
  • Regeling Verlaagd Tarief (RVT). De RVT is ook wel bekend als CoopDeZon. Met deze regeling kunnen (lokale) coöperaties investeren in zonnepanelen op daken van gemeenten, zoals sporthallen, scholen of brandweerkazernes. De RVT is een perfect middel om lokale betrokkenheid te creëren en de gemeente kan er ook nog geld mee verdienen. Vaak niet meteen, maar CoopDeZon kent een variant waarbij de installatie na tien jaar door de coöperatie wordt verkocht aan de gemeente. In deze variant maken de leden circa 6% rendement op hun investering en de gemeente zelfs 8%.
  • Tijdelijk Anders Bestemmen (TAB). Gemeenten (maar ook woningcorporaties) beschikken momenteel over veel braakliggende gronden. Deze zijn ooit aangekocht om er nieuwbouw te realiseren, maar in de huidige economische omstandigheden is het niet waarschijnlijk dat deze plannen de komende jaren worden gerealiseerd. Het toepassen van TAB geeft gemeenten de mogelijkheid hun rentelasten te drukken, doordat zij hun gronden beschikbaar stellen aan lokale initiatieven of projectontwikkelaars die hier duurzame energie of duurzame brandstoffen willen produceren.

Kennis is macht

Zoals gezegd: de uitkomsten van de enquête zijn schokkend. Maar ook dit is geen excuus. Gemeenten hebben legio mogelijkheden om te verduurzamen en dat hoeft helemaal niet veel geld te kosten. Sterker nog: dit kan juist geld opleveren.

Mijn advies aan degenen die de enquête hebben ingevuld, is om gewoon eens een uurtje te googelen om uit te zoeken wat zoal mogelijk is. Je zult verbaast zijn wat een uurtje surfen je leert over verduurzamingsmogelijkheden die geld opleveren in plaats van kosten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!