Bio-ethanolbeleid ontmaskerd

Zelden is een zó ingrijpende wet zó snel door het Europees Parlement gejaagd als de verplichte bijmenging van bio-ethanol in benzine. Dit resulteert in enorme bedragen, die in het belang van duurzaamheid naar de landbouw gaan, en tegelijkertijd in een stijging van de voedselprijzen.

Door Theo Wolters | Directeur eigenaar Fabrique Invent | In samenwerking met EnergieExpert, de online community voor wie werkt in, met of voor de energiesector.

Niet dat er enig onderzoek aan vooraf gegaan is of deze bijmenging ook daadwerkelijk enig duurzaam nut heeft. Dan was namelijk gebleken dat deze hele operatie enorme hoeveelheden landbouwgrond, gigantische investeringen, maar vooral netto zelfs méér fossiele energie kost dan helemaal niets doen. Oh ja, en ook nog dat je motor er stuk van gaat. Zo gek kan de EU toch niet zijn, zou je zeggen? Helaas…                           

Niet energie, maar CO2 als maatstaf

Waar de EU mee rekent is niet de reductie van fossiel energiegebruik, maar de reductie in totale uitstoot van CO2. Omdat gas (dat weinig CO2 produceert) wordt gebruikt om ethanol te distilleren en die ethanol benzine (dat wat meer CO2 oplevert) vervangt, kom je (met optimistische berekeningen) op een miniem beetje CO2-reductie uit. Ondanks de verspilde (gas) energie. Kortom: méér fossiel stoken om zo CO2 te besparen. Tegen enorme kosten.

Maar het is nog erger: zelfs dit CO2-voordeel is schijn. Je kunt namelijk veel zuiniger en met minder CO2-uitstoot autorijden op aardgas, zonder de kostbare en zinloze bio-ethanol omweg. Er is dus geen enkel excuus te bedenken voor deze geldverspillende wetgeving.

Landbouwlobby oppermachtig in Brussel

Waarom dan toch deze overhaaste dwaze maatregel? Heel simpel. Van oorsprong is de EU een landbouworganisatie die enorme bedragen (meer dan 85 procent van haar budget) naar zwakke agrarische gebieden pompte. Al is het streven om dit te veranderen, nog steeds is landbouw de voornaamste uitgavenpost. Officieel nog maar 41 procent, maar daar kun je vraagtekens bij plaatsen.

Als de landbouwlobby dan met een sluw plan komt om met behulp van één simpel wetje een gigantische stroom geld voor de landbouw te genereren uit de duurzaamheidsrage, en dus buiten de EU-begroting om, dan is iedereen in Brussel meteen vóór.

Ook in de VS wint de landbouwlobby op politieke gronden

In de VS is hetzelfde gebeurd met de machtige landbouwstaten, die daar politiek doorslaggevend zijn voor de presidentsverkiezingen. Net als de EU-landbouwlobby krijgen zij meteen hun zin om maïsethanol verplicht bij te mengen. Met dezelfde onzinnige negatieve energiebalans en gigantische kosten als in de EU.

Daarbij komt nog dat door de enorme afname van maïs beschikbaar voor voedsel, de maïsprijs in Mexico geëxplodeerd is. Met honger onder de bevolking als gevolg.
Één lichtpuntje: in de VS gaan de motoren er niet stuk van.

Droogstoken

Het distilleren dat zoveel gas kost, is in feite het verwijderen van water uit het alcoholmengsel. Hoe zuiverder je de alcohol wilt hebben, hoe meer energie het kost. Het laatste beetje water kost het meeste gas.

Je vraagt je vast af: dan heeft de EU toch zeker wel goed onderzoek gedaan naar de maximaal toelaatbare hoeveelheid water in de ethanol? Want het ging toch om de duurzaamheid en energiebesparing?

Ik moet u helaas alweer teleurstellen: de EU heeft de norm op zo’n beetje het minimaal haalbare percentage restwater gesteld. Zo verplicht ze producenten tot een enorme energieverspilling. Onnodig, want in Noord- en Zuid-Amerika mag er best flink wat water in de ethanol zitten en dat gaat al decennia prima.
Is dit dus een onbegrijpelijk EU besluit?

Reinheitsgebot

Nee hoor, dit kunstje heeft Brussel afgekeken van het Duitse Reinheitsgebot voor bier. Net zoals Duitsland hiermee buitenlands bier van de markt hield, voorkomt Europa met deze eis dat de minder ver uitgestookte ethanol uit de rest van de wereld hier op de markt kan komen. Zo komt het geld terecht waar de bedoeling was: bij de Europese maïsboeren.

hEblends

Nu wordt het leuk: een bijzonder slimme Nederlandse procesdeskundige heeft wereldwijd een stabiel mengsel van benzine met ethanol en circa 4 procent water gepatenteerd. Dit mengsel heeft grote voordelen in het gebruik, zoals een hoger koppel, minder slijtage, lager brandstofgebruik, en lagere emissies, vooral  minder NOx, de grote boosdoener. Onder de naam hE15 brengt hij het met zijn bedrijf hEblends op de markt. Dit product is dermate veel beter dan de bestaande zuivere ethanolbijmenging, dat het niet tegen te houden was. Inmiddels is het gecertificeerd.

Nieuw Japans onderzoek

Dat dit een politiek probleem vormt voor de dwaze zuiverheidsnorm van de EU is duidelijk. Inmiddels is er Japans onderzoek bekend dat heel simpel heeft gekeken naar het effect van water in het benzine-ethanolmengsel op de corrosie in aluminium. Corrosie is de reden dat de motoren stuk gaan van de ethanol.

De uitkomst is spectaculair: boven twee procent water houdt die corrosie op! Het aangetaste aluminium vormt een keurig beschermingslaagje als het zich met de zuurstof uit het water verbindt. Terwijl het eindeloos verder corrodeert als het met pure ethanol reageert.

Dit verklaart meteen waarom er in de Amerika’s nooit problemen waren met ethanol met water en in de EU de motoren met de zuivere ethanol wél kapot gingen.

Alles wordt anders! Toch?

Uit technische overwegingen moet die waternorm dus geschrapt worden en is export van Zuid-Amerikaanse suikerrietethanol (die energetisch wél zinnig is) naar Europa wel mogelijk. Zo wordt onze maïs weer gewoon hoogwaardig voedsel en is de bijmenging niet meer in alle opzichten geheel onzinnig. Toch?

Nee hoor. De EU kent nu al een flinke importheffing op bio-ethanol en zal deze zonodig verhogen om de grenzen gesloten te houden. Het hele duurzame sausje over de bio-ethanol is er namelijk puur om te verbloemen dat de EU de automobilist misbruikt om de boeren geld toe te spelen en daarmee het eigen budget te sparen. De EU heeft nog steeds een enorme boterberg op het hoofd.

Wilt u reageren? Dit kan op www.energieexpert.nl

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!