“Clean Power for Transport Package”: een welkom vergezicht van Brussel?

We zouden het bijna vergeten dat uit Brussel toch ook enig goeds kan komen. De zegeningen van de interne markt lijken we maar al te vaak te vergeten als we het over “Zij in Brussel” hebben. Een lichtpuntje voor critici om zich bij te warmen kan dan ook het “Clean Power for Transport Package” initiatief van de Europese Commissie (DG Transport en Mobiliteit) zijn.

Door Jan Albert Timmerman | Juridisch Adviseur Timmerman Legal / RenewabLAW® | In samenwerking met EnergieExpert, de online community voor wie werkt in, met of voor de energiesector.

Brussel, Atomium,Ambitieus plan voor snelgroeiende elektrisch rijden-markt

Het doel van dit pakket is om alternatieve en innovatieve brandstoffen (bijvoorbeeld elektrisch rijden, waterstof, biobrandstoffen en LNG) voor transportvoertuigen (auto’s, vrachtauto’s, maar ook schepen) te ontwikkelen en om de daarbij behorende infrastructuur uit te rollen.

Speciale aandacht is er voor elektrisch rijden. De Commissie ziet daarin een snelgroeiende wereldmarkt. Een ambitieus plan biedt goede mogelijkheden voor de EU om een rol in die markt te spelen.

Het is natuurlijk evident dat dit pakket niet ongewijzigd door de besluitvorming in de Europese Raad en het Europees Parlement komt (en vervolgens ook nog eens in nationale wetten moet worden omgezet), maar ik ga er vanuit dat een aantal grondgedachten wel degelijk de eindstreep gaan halen.

Contouren voor regulering laden in Nederland zichtbaar

Allereerst maakt het pakket dat elke Lidstaat – en dus ook Nederland – moet komen tot een regelgevend kader om de aanleg en exploitatie van de noodzakelijke infrastructuur voor de alternatieve brandstoffen mogelijk te maken (artikel 3 van de conceptrichtlijn). In Nederland kennen we zo’n specifiek kader nog niet!

Meer laadpalen

Voor het elektrisch rijden zal overigens de doelstelling zijn dat er in Nederland in 2020 320.000 oplaadpalen moeten komen (annex 1 van de conceptrichtlijn). Dit aantal is gebaseerd op de aanname dat voor elk elektrisch voertuig er ongeveer twee laadpunten nodig zijn. De gouden regel is dat van dit aantal palen er 10 procent in het publieke domein en dus vrij toegankelijk moet zijn. Dat betekent dat in 2020 er ongeveer 32.000 publiek toegankelijke laadpalen moeten zijn. Om een beeld te schetsen: op dit moment zijn er ongeveer 2.200 publiek toegankelijk oplaadpalen in Nederland.

Tevens moet volgens de Commissie elk persoon een publiek oplaadpunt kunnen aanleggen en beheren (artikel 4 sub 9 conceptrichtlijn), maar dat is voor Nederland niets nieuws onder de zon. Dat elke netbeheerder een laadpuntexploitant non-discriminiatoir moet behandelen (staat ook in dit lid) is ook niet anders dan reeds bestaande praktijk in Nederland.

Geen belemmeringen voor elektrisch laden

Interessanter zijn echter de leden 8 en 10 van de conceptrichtlijn. Voor het gemak geef ik ze hier even volledig weer:

“8. Member States shall not prohibit electric vehicle users from buying electricity from any electricity supplier regardless of the Member State in which the supplier is registered. Member States shall ensure that consumers have the right to contract electricity simultaneously with several suppliers so that electricity supply for an electric vehicle can be contracted separately.”

en

“10. Member States shall ensure that prices charged at publicly accessible recharging points are reasonable and do not include any penalty or prohibitive fees for recharging an electric vehicle by the user not having contractual relations with the operator of the recharging point.”

Teksten van gelijke strekking kom ik niet tegen in het huidige Nederlandse regelgevende kader. Hier lijkt dus werk aan de winkel voor de wetgevende macht en ik voel een volgende aanpassing van de Elektriciteitswet al komen! Overigens begrijp ik de tekst van lid 8 niet geheel, maar ik denk dat ik de geest van de bepaling wel begrijp.

Met andere woorden; gedurende mijn vakantie in 2020 in Duitsland met het derde type van de Renault Fluence dat ik dan rijd, kan ik bij de Aral – zonder bijbetaling van een ander dan een redelijk en kostengeoriënteerd bedrag – met het laadpasje van de ANWB opladen. Me dunkt een vergezicht! Of is bedoeld dat ik bij de Aral kan kiezen uit stroom van EO.N, RWE en/of Vattenfall? We zullen zien.

Een aanzet tot groei?

Wat er dus ook van mag komen, dit “Clean Power for Transport Package” is, gezien de ambitie van de regering om de groei van elektrische mobiliteit verder te stimuleren, wellicht een vergezicht vanuit Brussel waar premier Rutte wel enthousiast van wordt). Ik in ieder geval wel!

Wilt u reageren? Klik hier

Foto copyright: carolune

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!