Door Duitse subsidies haalt Nederland doel duurzame energie niet

Het lijkt een trend te worden: een stijging van de maandelijkse stroomimport. De oorzaak: enorm sterk gesubsidieerde groene stroom uit Duitsland. Het gevolg: een aantasting van het goed functioneren van de Noordwest-Europese energiemarkt.

Door Erwin van Laethem | CEO Essent/RWE | In samenwerking met EnergieExpert, de online community voor wie werkt in, met of voor de energiesector.

Groene energie Duitsland (opinieblok)Ieder voor zich, wie voor Europa?

Tot nu toe formuleert elke Europees land haar eigen antwoorden en oplossingen voor de transitie naar meer duurzame energie. Antwoorden die per land verschillen en elkaar soms zelfs tegenwerken.

Zo veranderde Duitsland abrupt van koers met de sluiting van kerncentrales en de versnelde overstap naar duurzame energie (de Energiewende). Door de flinke overheidssteun zijn er in Duitsland steeds vaker grote overschotten groene stroom. Deze worden vervolgens tegen dumpprijzen (soms zelfs negatief) aan buurlanden aangeboden.

Daar kunnen Nederlandse centrales moeilijk tegenaan produceren en concurreren. Het overvloedige aanbod van stroom van Duitse windmolens en zonnepanelen zorgt dan ook dat steeds meer Nederlandse centrales stilstaan. Terwijl deze centrales juist onderdeel zijn van de benodigde capaciteit voor het waarborgen van duurzame energieproductie in Nederland.

Marktwerking werkt niet

Om in 2020 toch aan de Europese duurzame energieverplichting van 14 procent te voldoen, zal Nederland een tekort aan duurzame energie mogelijk moeten importeren uit andere lidstaten.

Begrijp me niet verkeerd. Ik ben juist voor open grenzen met maximale import- en exportmogelijkheden. Echter, normaal gesproken is de hoeveelheid import of export een gevolg van marktuitkomsten. Nu wordt de markt zeer beïnvloed door een “extreem” subsidiesysteem waarvan u zich kunt afvragen of dit een goede marktwerking niet in de weg staat.

Efficiënte inzet Europees productiepark

De transitie naar en de groei van duurzame energie vraagt om enorme investeringen in opwekcapaciteit en infrastructuur. Vooral in de huidige economische crisis is het van belang dat duurzame energie zo efficiënt mogelijk wordt opgewekt en slim wordt ingezet om zo de kosten te beperken.

Om het totale Europese productiepark zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten, is het van essentieel belang dat duurzame energieproductie niet buiten de markt wordt geplaatst, zoals Duitsland doet door te subsidiëren zonder koppeling met de markt. Beter is dat het binnen de markt wordt geplaatst, zoals in Nederland waar de SDE is gelinkt aan de marktprijs, en dat het over de grens handelen optimaal wordt gefaciliteerd.

Geïntegreerde Europese energiemarkt

Dit vraagt om een geïntegreerde Europese energiemarkt. Met gelijke, geldende regels en regelingen voor alle marktpartijen. Oftewel, een grensoverschrijdend energiebeleid met Europabrede maatregelen, gekoppeld aan de Europese duurzame energiedoelstelling, dat leidend is voor alle landen binnen Europa. Zo kunnen landen elkaar aanvullen met verschillende duurzame opwektechnieken in plaats van belemmeren om het Europese 2020-doel te halen. Alleen als lidstaten samenwerken, wordt de transitie naar duurzame energie een succes.

Wilt u reageren? Klik hier

Foto copyright:  Marc Roberts

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!