Energiesector verdeeld over energiebeleid (opinie)

Er verschijnen momenteel tal van lobby-achtige opiniestukken in de media, die zowel voor als tegen duurzame energie en de bijbehorende belasting- en subsidiemaatregelen pleiten. De vraag is of dit gunstig is voor het energiebeleid.

Door Roald Mastrigt van | RWE- COP-E Steuerung Erzeugung Konzern | In samenwerking met EnergieExpert, de online community voor wie werkt in, met of voor de energiesector.

Windmolen wordt geplaatst door een hijskraanKost of brengt duurzame energie de Staat nou miljarden euro’s?

‘Vergroening levert de Staat miljarden euro’s op’, kopt het Reformatorisch Dagblad op de opiniepagina. Het stuk is een reactie op een eerder verschenen publicatie in Het Financieele Dagblad. Daarin stelde de Algemene Energieraad (AER) dat de vergroening de Staat miljarden gaat kosten vanwege dalende gasbaten en belastinginkomsten. Aan dat laatste heeft de overheid zelf schuld, omdat zij vergroening stimuleert met zowel fiscaal beleid als subsidies, aldus de AER.

Simpele feiten: de energietransitie kost geld…

Wind- en zonne-energie zijn duurder dan elektriciteit uit fossiele brandstoffen. Als dat niet zo was, zouden er meer windturbines en PV-installaties zijn. De invoering van kolenbelasting of de ‘set aside’-maatregel maakt het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen duurder. Het maakt wind en PV niet goedkoper.

Uit de maandelijkse cijfers van Tennet over het stroomverbruik in Nederland blijkt dat het verbruik en de productie dalen, de export nagenoeg gelijk blijft en de import groeit. Het verder belasten van de Nederlandse productiecapaciteit zal leiden tot meer (goedkopere) import uit het buitenland.

 …en levert banen op… in het buitenland

De stimulering van duurzame energie moeten niet verward worden met werkgelegenheid. Vergroening levert alleen andere banen op, geen extra banen. Dat concludeert hoogleraar Reyer Gerlagh, aan de Universiteit van Tilburg in Het Financieele Dagblad.

Subsidies op PV verdwijnen momenteel voornamelijk naar China. De BV Duitsland is dus feitelijk werkgelegenheid in China aan het creëren. Daar wordt de BV Duitsland niet wijzer van.

Gelijk China, profiteert de Nederlandse offshore industrie met de bouw en onderhoud van niet Nederlandse windparken. Subsidies uit het buitenland vloeien dan naar de Nederlandse economie. Subsidies zijn dan ook alleen zinvol als een korte, niet-rendabele periode overwonnen moet worden.

Verdeeldheid in de energiesector komt energiebeleid niet ten goede

Uiteraard is er een opleving ten tijde van het opstellen van het regeerakkoord. Iedere groepering doet zijn best om voor hun doelstelling een zo gunstig mogelijk beleid te krijgen. De energiesector moet dan ook niet verbaasd zijn dat de overheid er niet in slaagt om een fatsoenlijk energiebeleid uit te zetten. De sector zelf is al zwaar verdeeld en een ieder kan zijn eigen waarheid bij elkaar googelen.

Suggestie aan onze nieuwe regering: stem energiebeleid af met omliggende landen

  1. Stel jezelf nog een keer de vraag: wat is het doel en waarom?
  2. Wees dan nog een keer kritisch over hoe dat doel is te bereiken.
  3. Kijk vervolgens eens goed om je heen. Wat is het beleid van de verschillende landen in Noordwest-Europa? Welke systemen werken er goed en wat kunnen we daarvan leren? Wat zijn de te verwachten langetermijntrends voor de totale energievoorziening (transport, industrie en elektriciteit)?
  4. Toets en stem dat langetermijnbeleid af met de omliggende landen, waarmee we elektriciteit uitwisselen en de betrokken sectoren.
  5. Leg ten slotte, aan de hand van alle bevindingen en afspraken, een langetermijnenergiepolitiek vast.

Mochten ze daar serieus werk van willen gaan maken, doe ik graag mee!.

Wilt u reageren? Dit kan op www.energieexpert.nl

Foto copyright: Juwi

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!