EPC, weg ermee

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) drukt uit hoe energiezuinig uw woning is. Hoe energiezuiniger de gebouweigenschappen en gebouwgebonden installaties, hoe lager de norm.

Een grote ruimte omringd door glasDoor Jan Willem Zwang | Mede-directeur Green Spread

De EPC-norm wordt voor nieuwbouwwoningen sinds 15 december 1995 berekend. De overheid scherpt de norm steeds verder aan, zodat de sector in 2020 energieneutrale woningen bouwt. Het doel van de aanscherping is het reduceren van de CO₂-uitstoot in Nederland. Sinds 1 januari 2011 geldt voor nieuwbouw een EPC-grenswaarde van 0,6. Daarvoor was deze 0,8.

Gelijkwaardigheidsverklaringen

Conform het Bouwbesluit, waar de EPC onder valt, bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op gelijkwaardigheid wanneer innovatieve oplossingen worden toegepast die niet in de bouwvoorschriften of aangewezen normen zijn opgenomen. Een gelijkwaardigheidsverklaring wordt meestal afgegeven door een fabrikant of een leverancier.

Voor het maken van energielabels (bestaande bouw) en EPC-berekeningen (nieuwbouw) is een openbare databank beschikbaar waarin gecontroleerde kwaliteitsverklaringen zijn opgenomen. Deze verklaringen zijn beoordeeld door het College gelijkwaardigheid energieprestatie.

In dit College zitten allemaal onafhankelijke deskundigen en hun verklaringen bieden vooral ondersteuning aan gemeenten bij het toetsen van een EPC-berekening.

WKO-systemen

De ondergrondse opslag van warmte en koude (WKO) is een techniek die door ontwikkelaars en gemeenten over het algemeen als duurzaam wordt aangemerkt. Met een WKO-installatie heb je als bewoner meer comfort. Dit blijkt onder meer uit de tevredenheidsonderzoeken die wij regelmatig houden onder bewoners die zijn aangesloten op de WKO-systemen die wij exploiteren.

Bij nieuwbouwwijken die worden uitgerust met een WKO worden toekomstige bewoners vaak verleid met verschillende argumenten, zoals comfort, maar ook duurzaamheid en dus een lagere energierekening. Het vervelende is echter dat dit in de praktijk vaak niet zo is en dat wordt veroorzaakt door de gelijkwaardigheidsverklaring voor het systeem. Deze wordt door de ontwikkelaar meestal misbruikt om minder in de woning zelf te investeren op het gebied van isolatie.

Woningen die op basis van hun schil een EPC van ruim 0,7 hebben, krijgen dankzij de gelijkwaardigheidsverklaring een EPC van onder de 0,6. Het gevolg is dat bewoners dan veel meer verbruiken dan zij zouden verwachten op basis van de EPC van hun woning. Voor de exploitant van het WKO-systeem lijkt dit wel aardig, omdat veel meer warmte wordt geleverd dan wanneer de woning zelf een EPC van 0,6 zou hebben. In praktijk is de exploitant echter vooral tijd en geld kwijt aan communicatie met ontevreden bewoners over het hoge verbruik.

Zonnepanelen

Zonnepanelen tellen flink mee in de EPC-berekening. Ook voor de bestaande bouw zijn zonnepanelen een fantastisch instrument voor het maken van een labelsprong. Menig bestaande woning of gebouw maakt de stap naar een A-label door zonnepanelen te installeren. Je gaat er dan natuurlijk van uit dat het om nieuwe zonnepanelen gaat… Recent kwam mij echter een verhaal ter ore waarvan mijn conclusie was dat oude zonnepanelen worden ingezet voor greenwashing.

Wat wil nu het geval? Het schijnt dat er een woningcorporatie is die in 2003 met een flinke subsidie een grote hoeveelheid zonnepanelen op verschillende gebouwen heeft gelegd. Deze zonnepanelen renderen momenteel niet meer zo goed; de omvormers zijn aan vervanging toe, er zijn wat beschadigingen et cetera.

Wat gaat de corporatie nu doen? Zij haalt die zonnepanelen uit 2003 van haar flatgebouwen en plaatst deze op haar nieuwbouw, zodat zij relatief eenvoudig aan de EPC-normen voldoet en daardoor veel minder in de schil hoeft te investeren. De woningen zullen ongetwijfeld als zeer duurzaam worden aangeprezen; de daken liggen immers vol zonnepanelen. De bewoners zullen het ook zeker merken: in hun gasrekeningen. En als die bewoners pech hebben, komt er nog een WKO bij ook.

Schil

De EPC-berekeningen zijn vakkundig uitgewerkt en oorspronkelijk goed bedacht. Bij nieuwe regelingen is iedereen echter te goeder trouw en destijds is er dan ook niemand van uitgegaan dat de EPC-berekeningen en gelijkwaardigheidsverklaringen ingezet zouden worden om investeringen te drukken ten laste van de bewoners c.q. de gebruikers van een pand.

Dat is helaas wel zo en daarom moet het systeem op de schop. De mate van duurzaamheid wordt grotendeels bepaald door de schil en niet door de vraag of er een CV-ketel in zit of dat de woning op een WKO-systeem is aangesloten. Het zijn de mazen van de wet waar wederom gretig misbruik van wordt gemaakt en waarvan de bewoner de dupe is.

Foto copyright:  atelier PRO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!