Gezonde groene economie is bedrieglijk sprookje (opinie)

Ruim dertig vooraanstaande kritische deskundigen hebben zich gericht tot Mark Rutte en Diederik Samsom met een analyse van de haalbaarheid van een snelle transitie naar een groene economie zonder fossiele brandstoffen. Conclusie: de energietransitie zorgt alleen voor een hogere energierekening.

Door Theo Wolters | Directeur eigenaar Fabrique Invent bv | In samenwerking met EnergieExpert, de online community voor wie werkt in, met of voor de energiesector.

Een afbeelding die een groenere economie moet voorstellenDe critici wijzen erop dat het op grote schaal overstappen van fossiel op de nu bekende groene  alternatieven (wind en zon) zal leiden tot sterk toenemende energiekosten, die direct of indirect ten koste zullen gaan van het besteedbare inkomen van de burgers, of van de staatsuitgaven aan met name de zorg. Dit zou de economische crisis ernstig verdiepen en welvaart en welzijn in ons land direct bedreigen.

Voor de lezers van mijn blogs, met name mijn vier blogs over de economie van de duurzaamheid, is dit natuurlijk gesneden koek. Echter, het is wel degelijk groot nieuws dat deze visie wordt gedeeld door een groep onafhankelijke vertegenwoordigers van uiteenlopende wetenschapsgebieden en maatschappelijke geledingen, aan de politieke top van het land wordt voorgelegd, en een stevig redactioneel stuk oplevert in De Financiële Telegraaf.  

Duurzame sector misleidt de politiek

De brief is een reactie op de misleidende brief van 50 wetenschappers en 130 bedrijven en instellingen. Zij drongen vorige week bij Rutte en Samson aan op een krachtige stimulering van de transitie naar een groene economie. Volgens de schrijvers vormt dit de uitweg uit de huidige economische crisis. Bijna allen zijn werkzaam in de duurzame sector en hebben dus belang bij dit voorgestelde beleid.

De onafhankelijke critici stellen, op basis van analyse van geheel controleerbare en algemeen bekende feiten, dat dit een onjuiste voorstelling van zaken is. Een vele malen duurdere methode om dezelfde kilowattuur te produceren, kan nooit winstgevend zijn voor de samenleving. De winst is er wel, maar alleen voor de duurzame sector. U weet het al langer: groene banen kosten keihard verpleegsters.

Onhaalbare EU-doelstellingen bepalen Nederlands duurzaamheidsbeleid

Rutte en Samsom zullen na het lezen van de analyse moeten concluderen dat deze hout snijdt. Dus gaat het hele duurzaamheidsbeleid op de schop?!
Dat had gekund, maar alleen als er geen EU was geweest die een stok tussen de spaken stak. Nederland heeft namelijk de duurzaamheidsdoelstellingen van de EU onderschreven en daaraan zal een nieuw kabinet zich niet durven onttrekken.

Die doelstellingen zijn volstrekt onhaalbaar, dus zal de overheid zich er alleen in naam aan houden. Daarvoor zullen toch vele tientallen miljarden aan windparken op zee moeten worden uitgeven. Op land schiet het gewoon niet genoeg op. Met de theoretische energieopbrengst daarvan zou de doelstelling voor 2020 wellicht nog benaderd kunnen worden. Echter moet niemand dan gaan nameten hoeveel fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot er nu daadwerkelijk bespaard zijn…

De langere termijn EU-doelstellingen zijn in ieder geval volstrekt illusoir.

Kortom: nutteloos, peperduur symboolbeleid. En we kunnen er niks tegen doen.

Wilt u reageren op dit bericht? Ga via deze link naar het betreffende artikel.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!