Laat China en de EU eens polderen!

Na de klacht van EU ProSun moeten alle zonnepanelen uit China voortaan geregistreerd worden. Ook volgt er mogelijk een importheffing als er sprake blijkt van niet toegestane dumping of subsidiëring. Wat zijn de effecten van deze (voorlopige) maatregelen van de Europese Commissie?

Door Jan Albert Timmerman | Juridisch Adviseur Timmerman Legal / RenewabLAW | In samenwerking met EnergieExpert, de online community voor wie werkt in, met of voor de energiesector.

Een set zonnepanelen met op de achtergrond de skyline van een Chinese stad

Europese importeurs

Totdat de Europese Commissie nader onderzoek naar dumping heeft afgerond, hebben de Europese importeurs van zonnepanelen te maken met een grote onzekerheid; dienen ze nu vanaf 6 maart de importheffing mee te nemen in hun verkoopprijs van de panelen op de Europese markt of niet?

Als ze op “safe” spelen en de importheffing meenemen in de prijs, dan switchen klanten wellicht naar producenten van zonnepanelen uit de EU. Deze kunnen, door de dreiging van een mogelijke heffing, namelijk weer (of meer) concurrerend worden.

Kiezen de importeurs ervoor om hun klanten te behouden en berekenen ze de mogelijke heffingen niet door, dan kunnen ze op termijn met naheffingen worden geconfronteerd die wellicht niet voor ze op te hoesten zijn. Lastig.

De Europese industrie

De een zijn dood is de ander zijn brood. Als gezegd, biedt de mogelijke heffing bescherming (en wellicht zelf ook kansen) voor de EU-industrie. Dat is nu ook exact de reden waarom de Commissie actie neemt!

De redenering van de Commissie is als volgt: het vermeende dumpen en subsidiëren van zonnepanelen door Chinese leveranciers kan leiden tot verlies aan marktaandeel van de Europese producenten met negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid en de kennisindustrie in de EU.

Om de EU-industrie te beschermen zou volgens EU ProSun de invoerprijs van het product in de EU met 60 tot 70 procent moeten stijgen om de negatieve effecten van dumping weg te nemen. Om de gevolgen van subsidies, die aan Chinese bedrijven worden verstrekt, te compenseren, zou de prijs ook nog eens met 10 tot 15 procent moeten worden verhoogd. Kortom, naar mening van EU ProSun, zullen de invoerprijzen (uitgedrukt in Incoterm 2010 CIF) van zonnepanelen afkomstig of geproduceerd in China met 70 tot 85 procent moeten stijgen om een ‘level playing field’ te creëren.

De Commissie committeert zich nog niet aan deze percentages, maar geeft wel aan dat zij over feitelijk bewijs beschikt dat er wel degelijke sprake is van dumping, subsidiëring en schade voor de EU-industrie.

Het is evident dat als de prijzen in de EU van panelen uit China en Europa in dezelfde bandbreedte zitten, dat dan de keuze voor een “made in Europe” zonnepaneel meer voor de hand ligt dan als het EU-paneel enkele tientallen procenten duurder is!

Consumenten en “2020″ambities

Maar was het niet zo dat de “boost” in Nederland in de installatie van zonnepanelen op daken nu mede te danken was aan de sommetjes van particulieren en bedrijven die klopten door goedkope zonnepanelen uit China? Wat zal het effect zijn voor de penetratie van PV als de zonnepanelen nu duurder worden? Mijn inschatting is dat consumenten en bedrijven de aanschaf van zonnepanelen nu uit- of zelfs afstellen als de terugverdientijd voor zonnepanelen op het dak langer wordt. Met alle gevolgen voor de “2020 – doelstellingen” van dien.

Europese producenten tegenover Europese importeurs

Een deel van de PV-industrie (niet zijnde de leden van EU ProSun) ziet het lijk al drijven, omdat consumenten en bedrijven door de mogelijke importheffingen mogelijk de hand op de knip houden als het gaat om de aanschaf van zonnepanelen.

De brancheorganisatie Afase  – die in tegenstelling tot EU ProSun wel open is in wie haar leden/supporters zijn – is dan ook bezig met een campagne om de besluitvorming een andere kant op te laten gaan.

Afase ziet een groot aantal banen op de tocht komen te staan als de heffingen doorgaan; een zelfde argument overigens waar EU ProSun zich van bedient, maar dan als de heffing er juist niet komt! Klaarblijkelijk staan hier de Europese producenten van zonnepanelen tegenover de importeurs en de installateurs daarvan…

Chinese producenten: voor- en nadelen

Als de EU-importeurs van Chinese zonnepanelen minder zullen verkopen, zullen ook de producenten van die zonnepanelen nadeel ondervinden van de vraaguitval.

Alhoewel het kunnen dumpen van je producten doet vermoeden dat er een gezonde thuismarkt dan wel een financiële basis bestaat van waaruit kan worden gedumpt, logenstraft het recente faillissement van SunTech deze redenering. Het lijkt dus aannemelijk dat door een vraaguitval naar Chinese zonnepanelen de industrie aldaar het lastig(er) zal krijgen!

Echter het geld dat nodig was om te kunnen dumpen hoeft nu niet meer uitgegeven te worden, en dat is dan weer een voordeel.

Kortom, wie het weet wat het resultaat is van voorgaande plussen en minnen mag het zeggen!

“The empire strikes back”

Het zal u niet verbazen dat de Volksrepubliek China de handelswijze van de Commissie niet leuk vindt. Als reactie op de klacht van EU ProSun en mogelijke maatregelen van de EU, wordt in China onderzocht of er geen heffingen op producten vanuit de EU moeten komen, bijvoorbeeld een importheffing op wijn.

Dit verklaart mogelijk waarom de (nationaliteit van de) leden van EU ProSun niet makkelijk te achterhalen zijn; bang dat de Volksrepubliek wellicht Duitse auto’s, Franse wijn en Italiaanse pasta in de ban doet?

Overigens denk ik dat het een illusie is om te denken dat in Beijing men niet weet wie er in EU ProSun deelnemen, maar dat terzijde.

Ondertussen in Nederland

De Nederlandse regering is tegen de door de Commissie genomen voorlopige maatregelen. Dit is geheel in lijn met de traditie van Nederland om niet te geloven in handelsbarrières, maar meer in een open economie.

Nederland zal vermoedelijk bezwaar blijven maken tegen de registratie en de daaruit volgende mogelijke importheffingen, en aandringen op een minnelijke regeling. Maar of dat effect heeft? Vooralsnog is het verzet van minister Kamp tegen deze maatregelen niet effectief (of enkel voor de bühne?)!

De vaststelling van een eventuele definitieve importheffing heeft echter altijd de instemming nodig van de Raad van Ministers, zodat het niet enkel het “feestje” van de Commissie is. De besluitvorming in deze Raad kent voldoende waarborgen om de belangen van elk der Lidstaten te bewaken.

Als er voldoende animo is bij andere Lidstaten om Nederland te steunen, kunnen de Commissie en EU ProSun dus alsnog een halt toe worden geroepen!

Conclusie: het is een dilemma

Mogelijke importheffingen kunnen een negatieve invloed hebben; niet alleen op de Europese arbeidsmarkt, maar ook op het behalen van de doelstellingen van de Europese “2020″ agenda. Voorts loopt de EU het risico dat China terug zal slaan. De heffingen kunnen dus contraproductief zijn.

Aan de andere kant; als de Europese PV-industrie en de daarmee verbonden waardevolle(re?) R&D geen eerlijke kans krijgt, zijn misschien de gevolgen wel veel groter. In elk geval kan de trits aan faillissementen van Europese PV-producenten in de sector een halt worden toegeroepen.

Een dilemma is het in elk geval en de politici van de Lidstaten, de EU en China hebben niet voor het laatst gesproken over deze kwestie.
Mijn suggestie: ga polderen. Dit niet-gesubsidieerde of gedumpte Nederlandse (export)product bij uitstek kan wellicht uitkomst bieden. Ik wens ze in elk geval veel wijsheid.

Wilt u reageren? Klik hier. 

Foto copyright: WiNG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!