Salderen juist waarderen

VVD-minister Henk Kamp pleit voor een versobering van de saldering van achter de meter opgewekte (zonne-)energie. Volgens Kamp komt het belastingvoordeel voor de groep particulieren met zonnepanelen op hun dak jaarlijks op 40 miljoen euro te staan.

Zonnepanelen op een dak
©: GreenSpread

Door Jan Willem Zwang | Mede-directeur Green Spread

In een debat met de Tweede Kamer legde hij begin juni uit dat dit wordt gefinancierd door mensen die niet over zonnepanelen beschikken en vaak lagere inkomens hebben. Daarom pleit hij voor een versobering van de regeling vanaf 2020. “Het is ook een keer mooi geweest.” Kamp benadrukt dat er voor mensen die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen een nette overgangsregeling moet komen.

Flauwekul

Kamp stelt in zijn betoog dat eigenaren van zonnepanelen met 23 cent per kilowattuur een onevenredig hoge vergoeding krijgen voor de door hen opgewekte en teruggeleverde zonne-energie. Ondanks het feit dat ik zelf zonnepanelen heb, ben ik dit wel met hem eens. Ik heb ook nooit begrepen dat er in 2012 opeens een subsidie van maximaal 650,- euro werd gegeven voor de aanschaf van zonnepanelen.

Volledig overbodig en het feit dat deze aankondiging werd gedaan, heeft er alleen maar voor gezorgd dat er een tijdelijke dip in de aanschaf van zonnepanelen kwam. Iedereen wachtte immers op de subsidieregeling. Maar Kamp verkondigt nu flauwekul en de Kamer slikt het als zoete koek.

In de eerste plaats betaalt men tegenwoordig meestal geen 23 cent per kWh, maar nog geen 21 cent per kWh, ondanks de 2,7% verhoging van de belastingen op energie (energiebelasting en Opslag Duurzame Energie samen). In de tweede plaats is het werkelijk grote nonsens dat mensen die geen zonnepanelen hebben, betalen voor het belastingvoordeel van mensen bij wie wel zonnepanelen op het dak liggen: de belastinginkomsten gaan op één hoop en verdwijnen in het grote zwarte gat dat overheidsbestedingen heet.

Een groot deel van de belastinginkomsten komt ook uit de inkomstenbelasting en volgens Kamp zijn juist degenen die meer belasting op inkomen betalen ook degenen die zonnepanelen aanschaffen. Vanuit dat perspectief betalen ze dus gewoon zelf hun eigen belastingvoordeel.

Salderen in kWh

Wat is nu precies salderen? Om hier wat meer inzicht in te geven, heb ik de data van mijn eigen zonnepanelen gebruikt van de maand juli. Ik weet dat dit geen representatief beeld geeft, omdat juli meer zonne-uren heeft dan een gemiddelde maand, maar het gaat er vooral om een duidelijk beeld te schetsen van de impact die het versoberen van het salderen heeft.

Dankzij de Qbox van Qurrent in mijn meterkast weet ik dat ik in juli vorig jaar 455,94 kWh heb verbruikt. Ik had toen nog geen zonnepanelen. Volgens mijn Qbox heb ik deze maand per saldo 63,09 kWh teruggeleverd aan het net. Hierbij is gekeken naar mijn verbruik per dag en feitelijk is er dus al gesaldeerd. Wanneer ik kijk naar de 5-minuten-data, die ik uit mijn Qbox kan downloaden, zie ik echter dat ik 277,9 kWh heb teruggeleverd en 214,81 kWh ingekocht van het net. Doordat ik de productiecijfers van mijn zonnepanelen ook weet, heb ik kunnen berekenen dat ik in juli 161,1 kWh gelijktijdig geproduceerd en verbruikt heb. Dit komt overeen met circa 37% van mijn eigen productie.

Dankzij het huidige salderen mag ik de 63 kWh die ik deze maand, op basis van dagdata, heb teruggeleverd, volledig verrekenen met kWh die ik in andere maanden (bijvoorbeeld december of januari) verbruik.

Waarde van salderen

Wat is nu precies de waarde van het huidige salderingssysteem? De 455,94 kWh die ik juli vorig jaar verbruikte, kostten mij toen 93,01 euro en kost mij nu, wanneer ik hetzelfde verbruik zou hebben, 94,78 euro. Ik heb een vast contract; het prijsverschil van 2,7% wordt volledig veroorzaakt door de hogere energiebelasting en de hogere Opslag Duurzame Energie.

Inmiddels heb ik dus zonnepanelen en heb ik 63 kWh teruggeleverd. De 63 kWh levert mij 13,12 euro op: 63 kWh x 5,1 cent per kWh levering energie plus 63 kWh x 11,85 cent per kWh energiebelasting plus 0,23 cent per kWh Opslag Duurzame Energie, in zijn geheel verhoogd met 21% BTW.

Terugverdientijd

Op basis van een recente aanbieding van een grote, duurzame energieleverancier uit Rotterdam, waarmee ik voor 6.589 euro 3.750 Wp aan zonnepanelen kan kopen, kom ik hiermee op een enkelvoudige terugverdientijd van 9,7 jaar (hierbij is de BTW-teruggave voor de aanschaf buiten beschouwing gelaten). Ik ben er in mijn berekening van uitgegaan dat de energieprijs zelf ongewijzigd blijft, omdat de energiebelasting nog wel zal stijgen, maar de elektriciteitsprijs de komende jaren alleen maar verder daalt.

Wanneer het salderen versobert, wordt de terugverdientijd heel anders. Ik ga ervan uit dat ik 37% van de productie gelijktijdig verbruik en dat de overige 63% derhalve wordt teruggeleverd voor dezelfde energieprijs als die ik betaal, maar exclusief energiebelasting en Opslag Duurzame Energie. In dit geval schiet de terugverdientijd omhoog naar 17,5 jaar. Ik schreef eerder dat juli niet representatief is voor een heel jaar en daarom heb ik dezelfde rekensom gemaakt met 50% gelijktijdig verbruik en productie en dus 50% teruglevering. In dit geval stijgt de terugverdientijd naar 15 jaar en is deze dus nog steeds 1,5 keer langer dan nu.

Konijn uit de hoed

Het lijkt erop dat het versoberen van het salderen een flinke impact zal hebben op de aanschaf van zonnepanelen. Ik denk dat dit wel mee zal vallen. Sterker nog: het feit dat Kamp aangeeft dat er een overgangsregeling komt, zal normaal gesproken een enorme impuls geven om net voor 2017 en waarschijnlijk ook net voor 2020 alsnog zonnepanelen aan te schaffen wanneer men die nog niet heeft.

De prijzen voor zonnepanelen zullen dan nog lager zijn dan ze nu al zijn, waardoor de terugverdientijd in de nieuwe situatie ook weer onder de tien jaar zal zijn. Ik verwacht daarom dat het versoberen van het salderen wel meevalt, maar dat Kamp een andere konijn uit de hoed tovert, waardoor eigenaren van zonnepanelen worden gepakt, zoals een invoedvergoeding.

Ik hoop het van harte. Daarmee worden we namelijk financieel gedwongen slimmer en efficiënter om te gaan met huishoudelijk elektriciteitsverbruik. Bovendien wordt de weg gebaand voor elektriciteitsopslag op huishoudelijk niveau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!