Saldering zonne-energie is nodig, maar niet voor eeuwig

Dankzij forse investeringen van met name Duitsland ontwikkelt zonne-energie zich spectaculair. Zonnepanelen worden steeds goedkoper. En het rendement neemt sterk toe. Op dit moment is ook in Nederland zonne-energie voor huishoudens met een dak op het zuiden aantrekkelijk. Dankzij de salderingsregeling ligt de terugverdientijd inmiddels onder de tien jaar. En met de nieuwe overheidssubsidie nog lager.

Door Sible Schöne | Programma Directeur Klimaatbureau HIER | In samenwerking met EnergieExpert, de online community voor wie werkt in, met of voor de energiesector.

Verbreding salderingsregeling

De overheid kan de introductie van zonne-energie een belangrijke stimulans geven door verbreding van de salderingsregeling. Enerzijds moet de salderingsgrens van 5.000 kWh omhoog naar 50.000 kWh. Anderzijds moet saldering mogelijk worden voor huishoudens die zonnepanelen op een logische plek in hun directe omgeving willen plaatsen, zoals een boerenschuur of het dak van een school.

Als de overheid deze maatregelen neemt, kan het aandeel zonne-energie in de elektriciteitsvoorziening tussen nu en 2020 doorgroeien naar hetzelfde niveau als in Duitsland: 3 tot 4 procent. Een wenkend perspectief.

Een eerlijke prijs voor zonne-energie

We moeten ons tegelijkertijd realiseren dat de salderingsregeling in wezen een vorm van subsidie is op teruggeleverde stroom. De consument ontvangt hiervoor nu 22 eurocent per kWh, terwijl de echte prijs eerder rond de 5 eurocent ligt. Deze subsidie kan niet eeuwig blijven. Dat hoeft ook niet. Studies wijzen uit dat de prijs van zonne-energie de komende jaren zo ver gaat zakken dat de techniek in 2020 ook bij een normale terugleververgoeding rendabel wordt. Dat is een zeer aantrekkelijke gedachte.

Een helder perspectief op een eerlijke prijs vanaf 2020 is ook van belang om de knelpunten rond zonne-energie die we nu in Duitsland beginnen te zien aan te pakken. Als we willen dat zonne-energie echt groot wordt, mogen we onze ogen hier niet voor sluiten.

Knelpunt: disbalans tussen vraag en aanbod

Een van de knelpunten in Duitsland is dat zonne-energie met name in de zomer overdag kolen- en gascentrales eruit drukt. Dit vermogen is echter wel nodig om te voorzien in de vraag in de ochtend en aan het eind van de dag. Er is dan namelijk wel vraag, maar geen zonnestroom.

Het is belangrijk dat de de eigenaren van zonnepanelen medeverantwoordelijk worden voor de oplossing van dit probleem. Zolang zij een vaste terugleververgoeding krijgen is dit niet het geval en hoeven zij zich niet druk te maken over de koppeling van vraag en aanbod. Een eerlijke terugleververgoeding vanaf 2020 op basis van de marktprijs kan hier verandering in brengen. Het wordt dan voor eigenaren van zonnepanelen bijvoorbeeld logisch om aan vraagsturing te doen of om zelf voor opslag te kiezen om de pieken uit de eigen resterende vraag te halen.

Wilt u reageren? Dit kan op www.energieexpert.nl

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!