Wind is steeds sneller de gebeten hond

Voorop gesteld: windenergie doet er toe. En niet zo’n beetje ook. Windenergie vormt een belangrijk deel van het SER Energieakkoord en is onmisbaar om de Nederlandse doelstelling voor hernieuwbare energie te halen: minstens 6.000 MW wind op land in 2020 en 4.500 MW wind op zee in 2023. Samen goed voor ruim honderd petajoule.

Een wiek van een windturbineDoor Ton Hirdesdirecteur van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) 

Wind heeft daarmee in hoge mate een symboolfunctie verworven in de energietransitie. In menige reclame-uiting draait een turbine op de achtergrond; bedrijven profileren zich zo als duurzaam en toekomstgericht. De zuinige auto die voorlangs een rijtje windturbines rijdt – kan het nog mooier?

Maar de keerzijde is ook duidelijk: wind als symbool van de energietransitie is ook snel de gebeten hond. En dan niet alleen door omwonenden van een toekomstig windproject die zich – volstrekt begrijpelijk – afvragen wat het voor hun woonomgeving zal betekenen. Maar ook een groep landelijk opererende critici die hun lansen graag in rotorbladen zouden willen steken, veelal uit klimaatscepsis of uit aversie tegen milieu en duurzaamheid.

Tot voor kort was wind de underdog

‘Tot voor kort waren we als wind de underdog waar niet naar geluisterd werd. Nu worden we ineens gezien als de gevestigde orde. Die rol is wel even wennen’, verzuchtte onlangs iemand die al 20 jaar met windenergie bezig is.

Want het was goed raak afgelopen maanden. Zelfs hoge beloningen aan bankiers die vervolgens in windenergie werden geïnvesteerd werden ten tonele gevoerd om windmolens in diskrediet te brengen. Onvrede over algemeen maatschappelijke zaken (hoogte van vergoedingen) gekoppeld aan wind. Zou het verhaal op dezelfde wijze of überhaupt de krant hebben gehaald als deze gelden geïnvesteerd waren in een autofabriek of in de redding van een keten van boekenwinkels?

Alle hernieuwbare technieken zijn nodig

Tijd om een paar andere beelden en aannames over wind te schetsen.

Met alleen windenergie redden we het niet’, kopte onlangs een krant – terwijl niemand in de windsector dat ooit zou beweren. Om de energietransitie mogelijk te maken zijn wind, zon, water, geothermie, bio-energie en een forse besparing allemaal nodig. Niet voor niets hebben die allemaal een rol in het SER Energieakkoord.

Windenergie en bio-energie vormen samen weliswaar de werkpaarden waarmee op korte termijn grote hoeveelheden hernieuwbare energie mogelijk zijn, voor de energietransitie richting 2050 zijn álle hernieuwbare technieken in hun meest optimale vorm nodig. Wie beelden oproept als zou de overstap ook zonder wind en met zon kunnen geschieden, gaat aan de werkelijkheid voorbij: het is en-en, niet of-of.

Windenergie is duur

Een ander beeld is dat windenergie duur is. ‘Kijk naar Denemarken’, heet het dan. ‘De meeste windenergie en daardoor betaalt de Deense burger de hoogste elektriciteitsprijs van Europa’. De Deense prijs is inderdaad de hoogste van Europa. Maar wie de zaken beter analyseert, zoals de Europese Wind Energie Associatie heeft gedaan, komt erachter: het komt niet door wind.

De Deense elektriciteitsprijs is zo hoog vanwege algemene belastingen en opslagen (niet voor hernieuwbare energie); die vormen de helft van de prijs voor een kWh uit het stopcontact. De subsidie voor wind vormt amper 3% van de rekening. Zou je Europese elektriciteitsprijzen corrigeren op belastingen, dan zijn er minstens tien landen duurder uit dan Denemarken, landen met veel minder windenergie.

Windenergie leidt niet tot CO2-besparing. Want fossiel blijft nodig en al die kolencentrales moeten steeds op- en afschakelen vanwege wind. Dat is minder efficiënt en betekent meer CO2-uitstoot. Bovendien worden door wind meer kolen dan gas gebruikt. De ‘doorrekeningen’ waarop dit gebaseerd is, bestaan vooral uit aannames. Uit de echte doorrekeningen van het elektriciteitssysteem blijkt dat meer windenergie wel degelijk CO2-reductie betekent.

Elektriciteitscentrales moeten overigens voortdurend op- en afschakelen; dat komt vooral door de vraag naar elektriciteit die voortdurend fluctueert. De hoeveelheid te verwachten windenergie kan behoorlijk goed vooraf worden voorspeld; netbeheerders kunnen er dus vooraf rekening mee houden. Dat nu helaas CO2-armere gascentrales stilstaan en er meer steenkool wordt gebruikt komt niet door wind, maar door de goedkoopte van kolen en de economische crisis. Alleen een (Europees) sturende politiek kan dat veranderen.

Negatieve redenaties over windenergie

Stekender is misschien wel dat de negatieve redenaties over windenergie  in het elektriciteitssysteem allemaal alleen redeneren vanuit het bestaande systeem dat is geoptimaliseerd voor fossiele centrales. Maar we zitten in een energietransitie. We zijn op weg naar een systeem waarin we steeds minder van fossiel uitgaan. Dat vereist een andere opbouw van het systeem. Al die (semi)wetenschappers die klagen over het effect van wind op het systeem zouden hun tijd eigenlijk eens moeten gebruiken voor het vormgeven van dat andere, CO2-neutrale systeem. Niet blijven hangen in het verleden, maar kijken naar de toekomst.

Er zijn ook een aantal aannames die te maken hebben met het feit dat windenergie een verandering teweeg brengt in de omgeving waar mensen wonen of werken. Het is begrijpelijk dat mensen dan ongerust zijn. Die ongerustheid wordt vervolgens weer gevoed door degenen die sowieso niets in wind zien. Dat maakt de onrust in elk geval niet minder. Het zou met name politici sieren als ze die ongerustheid met feiten benaderen; helaas is dat niet altijd het geval. Twee voorbeelden: woningwaarde en toerisme.

Omwonenden van windprojecten vrezen vaak dat de waarde van hun woningen fors gaat dalen. Ja, elke nieuwe ontwikkeling – of het nu om wind, een weg, een flatgebouw of een nieuwe school gaat – geeft een periode van onzekerheid. Maar er is er geen reden aan te nemen dat windenergie blijvend voor lagere woningwaarden zorgt. In opdracht van AgentschapNL is het effect van windenergie op de woningwaarde onderzocht. Noch op basis van uitspraken van rechters, noch op basis van (internationaal) onderzoek is aan te nemen dat er een wezenlijk probleem is.

Volgens de spelregels

En ja er kunnen zeker ergens gevallen zijn waar er een effect is; dat moet dan ook netjes volgens de spelregels – zoals planschade – opgevangen worden; maar er is geen algemeen effect. Toch zijn er gemeenten die op voorhand tot algemene verlaging van de OZB overgaan, vooral om procedures te voorkomen. Als brancheorganisatie zijn we daar tegen: het zegt niets over de werkelijke effecten op de waarden van woningen en het lokt élders juist extra procedures. Eén geval in Zeeland haalde onlangs de pers; de gemeente gaf inmiddels aan dat er alweer woningen  tegen hogere waarden zijn verkocht en overweegt de verlaging van de OZB weer in te trekken.

Inmiddels is aan het rijtje aannames het toerisme toegevoegd, mede met dank aan het onderzoek dan vanuit het Rijk is gestart naar de mogelijkheden van nearshore: het bouwen binnen de 12-mijls zone. Vertegenwoordigers van de toerismesector lieten onderzoeken wat toeristen zouden doen als er dichter op de Nederlandse kust turbines zouden komen. ‘Ze blijven weg’, was de conclusie. Maar zal dat echt zo zijn?

Ware effect van onderzoeken achteraf

Bij de gemeente Bergen herkennen ze het beeld niet, terwijl daar toch een van huidige twee windparken in de buurt ligt. Zou het aan de vraag kunnen liggen? ‘Blijft u weg als er windmolens komen?’ Betekent nog niet dat mensen het ook werkelijk doen. Het ware effect kun je vooral zien op basis van onderzoeken achteraf. Nu zijn er inmiddels wel meer windparken elders in de wereld binnen de 12 mijl aangelegd – zover bekend blijkt daar uit onderzoeken geen wezenlijk negatief effect op toerisme. Ook hier geldt dat het gevoel en de aanname belangrijker lijken dan het werkelijk te verwachten effect.

Wat niet wegneemt dat – mocht er ooit dichter op de kust gebouwd gaan worden – het signaal uit de toerismesector serieus genomen moet worden; goed mogelijke effecten meenemen en kijken naar een goede inpassing; waar wel en waar niet bouwen en natuurlijk niet voor de hele kust. Op die wijze zouden ook overheden naar het onderzoek van het Rijk moeten kijken. Jammer genoeg roepen menige gemeente en burgemeester in het gebied vooral moord en brand – overheden zouden meer voor de feiten moeten gaan.

Volg Ton Hirdes op Twitter of lees zijn blog

9 gedachten over “Wind is steeds sneller de gebeten hond

 • 16 oktober 2018 om 02:54
  Permalink

  置業大計是您人生中最重要的決定之一,作為您可靠的夥伴,我們的樓宇按揭服務會因應您的個人需要,安排合適的貸款、利率及還款細節,奠下穩固的置業根基。

 • 16 oktober 2018 om 02:55
  Permalink

  它讓神經原在常規的緊張鍛煉中進行共振燃燒,由此帶來健身運動所無法達到的效果。Ion Magnum複雜的振動波是基于於二十多年對神經原燃燒信號的研究手工製作的。 設備製造者的臨床研究結果顯示,30分鐘的治療相當於在健身房10個小時的運動,可以燃燒高達5000卡路里的熱量。其他臨床研究顯示肌肉生成的速度以及脂肪(表面脂肪以及深部脂肪)减少的速度相應都比運動的效果更好。對於Ion Magnum沒有進行理療的部位,甚至會有抗衰老防氧化的效果。 有受試者治療一次之後同一個部位减掉了3-4英寸(不像其他减肥治療中宣稱的那樣,一次治療减掉了5英寸,但那是全身20多個部位加起來减掉的尺寸)。同時,它還可以减掉脖子和下巴的脂肪,讓你的雙下巴消失 . 每次治療需要25分鐘。治療前後的效果非常明顯,而且會持續1-2天。要想達到更好的效果,最好接受1-2個小時的治療。

 • 16 oktober 2018 om 19:57
  Permalink

  拉皮原理、拉皮種類、前額拉皮、抬眉手術、傳統前額拉皮、內視鏡前額拉皮、直接抬前額拉皮、改良式髮際線拉皮、五爪拉皮術等一些相關議題、似是而非或有爭議的事項的披露與討論。

 • 22 oktober 2018 om 21:38
  Permalink

  韓國膠原蛋白提拉線,在韓國又稱作FTL(Fine Thread Lifting細線埋入拉提術)」,可達到最新趨勢V臉回春效果。它是運用獲得韓國食品藥品管理局KFDA最高安全等級認證的可吸收縫線PDO (polydioxanone)的Fine Thread(細螺紋) 埋入皮膚真皮層裡作用,利用異物反應原理,促進皮膚真皮膠原的增生、刺激局部微循環、從而提拉皮膚和肌肉,增強皮膚彈性,達到提升、除皺,美白、嫩膚等多重回春效果。

 • 19 november 2018 om 13:46
  Permalink

  Arsene Wenger believes Aaron Ramsey could become Arsenal’s answer to Frank Lampard if he can shake off his injury troubles. Ramsey has started just eight league games this season. Aaron Ramsey still has an important role to play for Arsenal, says Arsene Wenger as Welshman hopes to make impact after injury troubles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!