Windenergie is iets moois

We zijn het met z’n allen wel eens in ons kleine Nederland wanneer het over schone energie gaat. Er moeten windmolens komen en veel zonnepanelen om zoveel mogelijk te profiteren van duurzame energie en op deze manier onze aarde en onze eigen omgeving te beschermen.

Windenergie, windmolen en de melkweg
©: slworking2

Door Co Schipper

De EU stelt dat de Europese landen in 2020 minimaal 14 procent duurzame energie moeten realiseren en Nederland heeft uit hoofde van Premier Mark Rutte gesteld dat dit zelfs 16 procent zou mogen zijn.

Voor Nederland houdt dat in, als het over windenergie gaat, dat er rond die tijd ongeveer 6000 megawatt (Jaarlijks stroomverbruik van ongeveer 1,7 miljoen huishoudens) opgewekt wordt door wind.

Met de ontwikkeling van elektrische auto’s zal de vraag naar stroom alleen nog maar toenemen, maar stel je eens voor, een snelweg met oplaadpunten waarvan de energie door wind wordt opgewekt. Schoner kunnen we niet rijden lijkt me en in de steden zouden in de toekomst roet en stofdeeltjes niet meer voor gezondheidsgevaar zorgen. Windenergie is iets moois.

Dilemma

Maar wanneer er een windmolen in onze omgeving komt te staan, worden we ineens kritisch en dan vinden dat de molen of molens ergens anders moeten staan. Daar waar we er geen last van hebben. Dat is een dilemma waar iedereen in ons land mee te maken heeft.

Geluidsoverlast is een niet te onderschatten probleem, maar is redelijk eenvoudig op te lossen door daar windmolens te plaatsen waar weinig of geen mensen wonen, zoals langs de Afsluitdijk, de Houtribdijk (Enkhuizen-Lelystad), in de grote polders of in zee.

Geklaag over horizonvervuiling

Een ander punt dat meer problemen oplevert is het geklaag over horizonvervuiling. Daar heb ik persoonlijk wel moeite mee. Ik weet ook wel dat een horizon zonder moderne windmolens mooier is dan met. Maar hoe moet het dan? Voormalig minister Cramer (VROM) stelde in 2008 al eens voor om omwonenden mee te laten delen in de winst van een windmolen in de buurt, waardoor sociaal maatschappelijke doelen te realiseren werden, zoals bijvoorbeeld een sportaccommodatie, of gewoon een lagere energierekening voor omwonenden.

Nu blijkt dat de praktijk uitwijst dat dit soort projecten idealisme en afgunst als sneeuw voor de zon laten verdwijnen en de meeste mensen een financieel voordeel prefereren boven geen windmolen aan de horizon. De industrie is logischerwijs minder enthousiast over deze ideeën, omdat in andere industrieën financieel gewin voor omwonenden totaal niet aan de orde is. Het gaat hen uiteindelijk om het financiële rendement.

Bepalende toeristische factor

Nee, in horizonvervuiling geloof ik niet. Geloof maar dat er halverwege het vorige millennium er ook een hoop gezeur was over al die molens die de polders gingen droogmaken terwijl we ze tegenwoordig prachtig vinden en de molens inmiddels een bepalende toeristische factor zijn geworden.

Over 500 jaar kijken onze nazaten naar de molens die we nu bouwen en spreken hun bewondering uit over wat hun voorouders toen allemaal konden. Maar met de kennis van het jaar 2514 schudden de mensen het hoofd over ons kleine beetje kennis en het lage rendement, terwijl de politie demonstranten tegenhoudt terwijl die 500 jaar oude molen wordt gesloopt.

Lees hier meer columns van Co Schipper

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!