Windmolens duur? Kijk naar wat Co2-uitstoot echt kost

Sinds afgelopen weken circuleren er redeneringen als zou ons windmolenpark op zee 5 miljard euro kosten en nauwelijks milieuwinst opleveren. De redeneringen zijn gebaseerd op onvolledige vergelijkingen waarbij bepaalde kosten voor het gemak buiten beschouwing worden gelaten. Ze leiden tot verwarring en vormen uiteraard koren op de molens van partijen die graag vertellen dat windenergie niet rendabel is en alleen maar op subsidies draait.

Windmolen, Windenergie, Windturbine
©: CCL/ Oast House Archive

Door Eric Broekhuizen | Schrijver van het boek De Vergeten Oplossing dat gaat over de doorbraak naar een duurzame samenleving 

Wat willen we nu eigenlijk? Veel mensen roepen dat ze het verkeerd vinden, zoals we onze natuur leegroven en vernietigen. Maar terwijl de overgrote meerderheid vindt dat we de milieuschade moeten terugdringen, gebeurt er nauwelijks wat.

Dit komt doordat er aan vervuiling nu geen prijskaartje hangt. Zolang vervuilen, opgebruiken van grondstoffen en natuurvernietiging gratis zijn, blijft de perverse prikkel bestaan om massaal te kiezen voor vervuilende energie, producten en diensten.

Bedrijvenlobby

Onder invloed van de bedrijvenlobby heeft de politiek een emissierechtensysteem voor CO2-uitstoot opgezet, dat zo lek is als een mandje. Niet alleen ligt het uitstootplafond voor CO2 veel te hoog, maar ook zijn heel veel gratis emissierechten verstrekt. Bedrijven mogen voor nog geen acht dollar een ton broeikasgassen de lucht in blazen. Nog daargelaten dat veel bedrijven die acht dollar niet eens betalen.

In werkelijkheid ligt de schade van broeikasgassen voor de samenleving ruim boven 100 dollar per ton CO2-uitstoot. Met die kosten worden de samenleving en toekomstige generaties opgezadeld, terwijl de veroorzakers vrijwel niets betalen.

Weg met dit systeem

De politiek heeft het lef niet om hier wat aan te doen. Ze blijft toegeven aan bedrijven en sectoren die ach en wee klagen wanneer ze moeten betalen. Daar komt nog bij: hoe meer zonne-energie en windenergie wordt opgewekt, hoe lager de CO2-prijs wordt.

Dit komt doordat men nalaat het uitstootplafond adequaat te verlagen, waardoor bedrijven juist meer ruimte krijgen om gratis CO2 uit te stoten. Op deze manier stimuleert duurzame energie dus de CO2-uitstoot van bedrijven. Weg met dit systeem. Het haalt iedere prikkel bij bedrijven weg om te verduurzamen. Het is tijd voor een vaste, reële CO2-prijs.

Bedrijven beseffen dit al. Uit een recent rapport van Carbon Disclosure Project bleek dat de grootste oliemaatschappijen ter wereld, zoals Shell, BP en Exxon Mobil, intern rekenen met een prijs van 40 tot 80 dollar per ton CO2-uitstoot (andere bedrijven zelfs tot 300 dollar).

Milieuschade

Zij zien ook wel dat de milieuschade die ze veroorzaken, niet verborgen kan blijven en dat het publiek het steeds minder acceptabel vindt dat zij grote winsten incasseren terwijl ze de milieugevolgen afschuiven op de samenleving.

Een reële CO2-prijs moet consequent en uiteindelijk mondiaal worden ingevoerd, desnoods stapsgewijs over bijvoorbeeld vijf jaar. Dan weten bedrijven precies waar ze aan toe zijn en gaan ze echt werk maken van verduurzaming.

Alleen op basis van een reële CO2-prijs zijn eerlijke vergelijkingen tussen fossiele en duurzame energie mogelijk. Met een reële CO2-prijs laten de investeringen in windenergie van vijf miljard euro (maar ook zonne-energie) grote baten voor de samenleving zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!