Financial close derde offshore windpark Meewind nadert

Offshore windenergie is al jaren een snelgroeiende energiesector in Europa. Meewind biedt particulieren, bedrijven en lagere overheden de mogelijkheid om bij te dragen aan de groei van deze duurzame energiebron. Inmiddels nadert de financial close van alweer het derde offshore windpark dat Meewind samen met haar partners in de Noordzee realiseert.

Het derde windpark waarin Meewind en haar participanten deelnemen, Nobelwind, wordt gefinancierd vanuit fonds Zeewind Nieuwe Parken. De financial close van het project, waarbij alle contracten en de financiering vastgelegd worden, is gepland in de laatste week van oktober.

Effectieve samenwerking

Het eerste park waarin Meewind en haar participanten deelnemen, Belwind 1, is een schoolvoorbeeld hoe duurzame energieproductie mogelijk wordt gemaakt door samenwerkende partijen. Een welwillende overheid, in dit geval de Vlaamse, die het belang inziet van offshore windenergie en hiervoor locatie, vergunningen en subsidie heeft toegewezen. Elektriciteitsbedrijven die een stimulerende rol spelen. Banken die vertrouwen hebben in het project en het benodigde vreemd vermogen ter beschikking stellen. En ten slotte een consortium van aandeelhouders dat beschikt over voldoende eigen vermogen, plus de kennis en ervaring om een offshore park te ontwikkelen, bouwen en exploiteren.

Half miljoen huishoudens

Hetzelfde consortium staat momenteel op het punt de financial close van Nobelwind te tekenen. Begin 2016 start de bouw van de 50 turbines, samen goed voor 165 MW – en daarmee het elektriciteitsgebruik van bijna 200.000 huishoudens.

Nobelwind is alweer het derde park waarin Meewind participeert, na Belwind 1 en het aangrenzende Northwind (opgeleverd in 2014). De drie parken leveren tezamen de duurzame energievoorziening van meer dan een half miljoen huishoudens. Daarmee draagt Meewind concreet bij aan de Europese doelstelling voor 2020 dat 20 procent van het totale energieverbruik bestaat uit hernieuwbare energie.

Nog deelnemen voor financial close tot 21 oktober
Direct bijdragen aan een duurzame energievoorziening en delen in het rendement van wind op zee kan door te participeren in fonds Zeewind Nieuwe Parken. Indien u zich voor 21 oktober inschrijft in het fonds draagt u bij aan de financiering van Nobelwind. Tevens bent u dan op tijd om mee te doen in het fonds voordat het windpark voor het eerst concreet gewaardeerd wordt.

Meer informatie over deelnemen in fonds Zeewind Nieuwe Parken en de eerste waardering van Nobelwind vindt u op de website van Meewind.

Loop geen onnodig risico, lees de Essentiële Beleggersinformatie.
Beheerder Meewind is als beheerder van Meewind opgenomen in het register van de AFM.

Dit artikel is een bijdrage van een van onze partners en valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van de Groene Courant 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!