Windenergie noodzakelijk voor behalen duurzame doelstelling

Europa plaatst in de komende zeven jaar in totaal 75 GigaWatt aan nieuw windenergievermogen, een stijging van 64 procent ten opzichte van nu. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA).

©:  Eneco
©: Eneco

In Nederland is het vooral belangrijk dat het tempo van aanleg niet hapert en de overheid haar afspraken op dit gebied nakomt, aldus de NWEA. Beleggen in duurzame energie zit in de lift, en windenergie is belangrijk om de doelstelling uit het energieakkoord te halen.

Alle Europese windturbines samen leveren in 2020 441,7 TWh elektriciteit. Dit is bijna vijftien procent van de totale vraag in de EU en bijna evenveel als vier keer het huidige totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. Met de bouw van de nieuwe windparken is volgens NWEA tot 2020 een investering van ongeveer  €124 miljard gemoeid. De groei kan leiden tot maar liefst 100.000 extra banen.

Windmolens stuiten echter nog vaak op bezwaren van omwonenden, die bang zijn voor overlast. Windmolenproducenten verenigd in NWEA investeren daarom in voorzieningen in de omgeving van windmolens, als dat noodzakelijk is. Zij geven bijvoorbeeld geld voor de aanleg van een speeltuin of korting op energieprijzen.

De aanleg van meer windmolens is namelijk belangrijk om de doelstelling uit het energieakkoord te halen, namelijk zestien procent duurzame energie in 2023 en eenderde duurzame energie in 2040.

Duurzaam beleggen

De acceptatie van windenergie is dus belangrijk. Consumenten zien echter ook steeds vaker het belang in duurzame energie. De beleggingen in deze fondsen hebben letterlijk de wind mee. Om die drempel voor beleggers nog meer te verlagen, is er nu ook een HollandseWind certificaat. Hierbij kunnen particulieren beleggen door middel van een  certificaat van 25 euro, een variant op crowdfunding dus. Iedere koper kan maximaal honderd certificaten kopen. Tot nu toe zijn er 128.000 certificaten verkocht.

Het certificaat wordt uitgebracht door windpark De Beemden in Etten-Leur. Energieleverancier Eneco neemt de energie af die het windpark oplevert. Met het geld dat wordt opgehaald met de verkoop van de certificaten lost windpark De Beemden versneld een lening bij Eneco af. Zij gebruiken het geld vervolgens weer om te investeren in windenergie.

Kopers van het certificaat ontvangen na één jaar een rendement, dat afhankelijk van de windkracht 2,5 tot 3,5 procent bestrijkt. Laat de herfst dus maar komen, want hoe harder het waait, hoe hoger de rente.

HollandseWind Certificaten® zijn een uitgifte van windpark De Beemden. Lees meer over voorwaarden en risico’s in het prospectus op http://eneco.nl/windcertificaat

Dit artikel is een bijdrage van een van onze partners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!