Windenergie thuis uit het stopcontact

Wind kan worden gebruikt als bron voor groene energie omdat het nooit uitgeput raakt en niet schadelijk is voor het milieu. Meer en meer windmolenparken worden daarom aangelegd en investeringsprojecten proberen voet aan de grond te krijgen om nieuwe parken te realiseren.

100% schone energie?

De energie die windmolens opwekken is 100% schoon, hier komt geen CO2 uitstoot bij kijken. Om de molens te bouwen, te onderhouden en af te breken moeten echter wel fossiele brandstoffen worden gebruikt, hierdoor zijn de windmolensniet volledig vrij van vervuiling. Op het moment dat de windmolens ongeveer drie maanden in gebruik zijn is deze hoeveelheid uitstoot goedgemaakt in de vorm van opgewekte groene energie .

Op naar milieuvriendelijke energie

De Rijksoverheid stimuleert de bouw van windmolens met subsidies en streeft ernaar dat in 2020 14% van alle energie afkomstig is van duurzame energiebronnen. De windmolens die hiervoor nodig zijn worden op het land en in de zee geplaatst, wat nogal wat weerstand opwekt bij omwonenden of natuurbeschermers die de windmolens zien als een gevaar voor de vogels. Dit valt echter erg mee als dit vergeleken wordt met het gevaar voor vogels in het (auto)verkeer.

Windenergie uit het buitenland

In Nederland wordt windenergie op steeds grotere schaal opgewekt, voor sommige Europese landen is dit al doodgewoon. In een aantal landen is zelfs een overschot aan groene energie. Ondanks beweringen van energiemaatschappijen kan deze buitenlandse groene stroom niet op het Nederlandse elektriciteitsnet terecht komen. Europese windenergie betekent dus niet dat het aandeel groene energie op het Nederlandse elektriciteitsnet wordt vergroot.

Welke energieleverancier levert windenergie?

Door te kiezen voor groene energie stimuleert u investeringen op het gebied van duurzame energie en helpt u het elektriciteitsnet groener te worden. Dit kan alleen als u kiest voor Nederlandse groene (wind)energie. U kunt groene energie vergelijken op energievergelijker EasySwitch.nl en vinden welke energieleveranciers 100% windenergie leveren tegen het laagste tarief, kies voor ‘extra groen’ om er zeker van te zijn dat het Nederlandse windenergie is.

Groene energie uit het stopcontact

Door te kiezen voor een groene energieleverancier verandert de stroom die uit uw stopcontact komt niet plotseling in enkel groene energie, het blijft een mix van alle energie die in totaal wordt opgewekt, zowel groen als grijs. Als meer mensen kiezen voor groene (wind)energie waardoor de vraag naar grijze energie afneemt zal de verhouding op het elektriciteitsnet wel veranderen. Als uiteindelijk iedereen overstapt naar groene energie verdwijnt de grijze energie en krijgt u thuis pure groene energie uit uw stopcontact.

Dit is een partnerbijdrage en valt niet onder redactionele verantwoordelijkheid van de Groene Courant 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!