12,8 miljoen euro van Rijksoverheid voor aardgasvrije gebouwde omgeving

De subsidieregeling Urban Energy binnen de Topsector Energie opent op 3 april 2018, met daarin een speciale programmalijn voor aardgasloze wijken, woningen en gebouwen. Hiervoor stelt de rijksoverheid 12,8 miljoen euro beschikbaar, afkomstig uit de Klimaatenvelop.

De programmalijn Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen past bij de kabinetsplannen voor het halen van de CO2-doelstellingen in de gebouwde omgeving: voor eind 2021 zijn 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij of in elk geval zodanig energie-efficiënt dat ze op korte termijn aardgasvrij gemaakt kunnen worden (aardgasvrij ready). Dit is een eerste stap op weg naar een verduurzaming van 200.000 huizen per jaar, het vereiste tempo om in de 30 jaar tot 2050 de hele woningvoorraad in Nederland te verduurzamen.

De programmalijn Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen richt zich op innovaties die snel gerealiseerd kunnen worden in de bestaande bouw. Consortia – waarin aanbieders en hun klanten samenwerken – ontwikkelen prototypes van innovatieve producten die woningen, gebouwen en wijken aardgasvrij helpen maken. Dit alles binnen een tijdsbestek van 1 jaar. Dit moet vervolgens ook grootschalige toepassing en productie van die innovaties in snel tempo mogelijk maken. En dat versnelt de transitie naar een aardgasloze gebouwde omgeving met bijbehorende infrastructuur. De innovaties moeten bijdragen aan een forse kostenverlaging per vermeden ton CO2, namelijk 30 procent lager ten opzichte van de huidige aardgasloze oplossingen. Ook moeten ze de kwaliteit van de woning, het gebouw of de wijk verbeteren.

Naast deze tender voor de ontwikkeling van prototypes start de rijksoverheid in 2018 een programma voor grootschalige proeftuinen, circa 500 woningen, om wijken aardgasvrij te maken. In 2018 worden gemeenten die nog dit jaar starten om bestaande wijken aardgasvrij te maken, met 85 miljoen euro ondersteund. Daarnaast komt 5 miljoen euro beschikbaar voor een kennis- en leerprogramma.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!