Alliander krijgt award voor innovaties met geo-informatie

Alliander heeft de Nederlandse ‘Enterprise GIS Award’ gekregen. De award is een erkenning voor de continue ontwikkeling die het bedrijf doormaakt bij de inzet van geo-informatie.

Het gaat onder andere om de ontwikkelingen rondom (predictive) analytics, integratie van real time data in het geo-informatieplatform en mobiele toepassingen voor monteurs. Voorbeelden zijn een offline mobile assetviewer voor Android tablet, apps met schematische weergaven voor midden- en laagspanningsnetwerken, geodiensten voor storingsafhandeling en de integratie van ArcGIS en SAP HANA.

Alliander staat met de energietransitie voor een substantiële uitdaging. Diverse scenario’s worden in kaart gebracht om netwerken zo efficiënt mogelijk klaar te maken voor een toekomst met veel meer dynamiek in vraag en aanbod van energie. Het onderkennen van regionale verschillen is daarbij van groot belang. Alliander ontwikkelt daarom verschillende regio-gebaseerde predictive analytics toepassingen waarbij (big) data uit verschillende interne en externe bronnen geconsolideerd worden op basis van locatie. De technologische basis die hiervoor ingezet wordt is een geïntegreerd Esri-SAP HANA-platform.

Een gebruiksvriendelijke, schaalbare, betrouwbare informatievoorziening voor monteurs in het veld is een belangrijke voorwaarde voor een efficiënte en veilige werkomgeving. Met name als het gaat om storingsafhandeling is het van belang dat buitendienstmedewerkers inzicht hebben in asset- en netwerkinformatie, ook als er geen internetverbinding (mogelijk) is. Alliander heeft daarom een mobiele app ontwikkeld die ook offline over de juiste gegevens en functies beschikt. Alliander heeft voor dit doel de zogenaamde MAG-app ontwikkeld op basis van de ArcGIS SDK voor Android.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!