Bedrijfsleven bereid zonder subsidie windpark op zee te bouwen

Het bedrijfsleven is bereid om zonder subsidie het windpark op kavels I en II van Hollandse Kust (zuid) te bouwen en exploiteren. Dit meldt de Rijksoverheid. De komende maanden worden de ingediende aanvragen beoordeeld en wordt de winnende partij aangewezen.

Het windenergiepark krijgt een capaciteit van circa 700 megawatt en moet in 2022 gereed zijn. In overleg met marktpartijen is besloten voor de kavels I en II van Hollandse Kust (zuid) een procedure zonder subsidie open te stellen.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!