Brabants Ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan windpark A16 half juni ter inzage

Naar verwachting ligt bij de provincie Brabant vanaf 19 juni het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan voor windmolens langs de A16 ter inzage. Vanaf dat moment kan iedereen 6 weken lang een zienswijze indienen.

De periode om zienswijzen in te dienen duurt (naar verwachting) van 19 juni tot 31 juli. Via de website wordt men op de hoogte gehouden over de publicatie van het ontwerp-inpassingsplan en de weg waarlangs men zienswijzen kan indienen.

Lees het hele artikel hier op WindenergieCourant.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!