Na Stroomversnelling nu ook Warmteversnelling van start

Onder de noemer Warmteversnelling hebben woningcorporaties, bouwers en warmtebedrijven een overeenkomst ondertekend om serieuze stappen te zetten in de energietransitie van de gebouwde omgeving.

De ondertekenaars willen in wijken, waar een collectieve warmtevoorziening een logische keuze is, een dubbelslag maken door grootschalige nul-op-de-meterwoningrenovaties (NOM-renovaties) te combineren met een aansluiting op een warmtenet waar nieuwe duurzaam/fossielvrij geproduceerde warmte aan wordt toegevoegd.

Een grootschalige energietransitie is nodig om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De overheid heeft dit vertaald in het concrete doel dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Voor de woningbouw betekent dit dat jaarlijks gemiddeld 200.000 van de in totaal 7 miljoen woningen, de overstap moeten maken naar een alternatieve vorm voor verwarmen. Dat kan elektrisch of met collectieve duurzame warmtevoorzieningen. De overstap moet zo snel mogelijk gemaakt worden.

De partijen binnen Warmteversnelling staan in de startblokken maar worden momenteel nog belemmerd door onder andere bestaande wet‐ en regelgeving. Warmteversnelling ziet ook graag dat het mogelijk wordt om specifieke duurzame/fossielvrije warmtebronnen die leveren aan een warmtenet, toegewezen kunnen worden aan specifieke gebruikers en dat dit ook in de energieprestatie-index van de woning tot uiting komt. Voor dit soort aanpassingen in wet- en regelgeving vraagt Warmteversnelling medewerking van de overheid, al dan niet via experimenteerruimte.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!