Synthetische kerosine kan klimaatneutrale luchtvaart mogelijk maken

Synthetische kerosine kan vanaf 2025 vliegen verduurzamen, blijkt uit onderzoek door Quintel Intelligence en Kalavasta. Het onderzoeksrapport ‘Carbon Neutral Aviation With Current Engine Technology’ is aangeboden aan Tjerk Wagenaar, voorzitter van de actuele klimaattafel Industrie Noordzeekanaalgebied.

Uit het onderzoek blijkt dat het op termijn economisch en technisch haalbaar is om hernieuwbare synthetische kerosine te produceren. De uiteindelijke CO2-reductie is meer dan 50 procent (ten opzichte van fossiele kerosine) als de koolstofbron bestaat uit restgassen uit de industrie en 100 procent als de koolstof wordt onttrokken aan de lucht.

Port of Amsterdam is nauw betrokken bij dit onderzoek vanwege haar rol als aanjager en facilitator van de energietransitie. Ook biedt de Amsterdamse haven ruime mogelijkheden voor de productie van een volgende generatie vliegtuigbrandstof. Vrijwel alle ingrediënten hiervoor zijn in het Noordzeekanaalgebied aanwezig: CO2, water, aanlanding van duurzame energie van windparken op zee, opslag en transportinfrastructuur en een pijpleiding naar Schiphol.

Het is ook de reden waarom Port of Amsterdam een actieve rol speelt in het consortium dat opdracht gaf voor het onderzoek. Dat consortium wordt gevormd door KLM, Koole Terminals, Oiltanking, Shell, Stichting Sanegeest, Tata Steel, TenneT en het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Energie & Industrie en is in overleg over een mogelijke vervolgstudie waarin de economische en technische aspecten verder worden uitgewerkt. Dit kan uitmonden in de bouw van een pilot plant.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!