2,2 miljoen euro beschikbaar voor subsidieregeling rond waterstof

De subsidieregeling Waterstof is geopend. Wanneer men als ondernemer samenwerkt aan innovatieve projecten met waterstof als energiedrager, dan komt men in aanmerking voor deze regeling. Waterstof draagt bij aan een klimaatneutraal energiesysteem. Deze koolstofvrije energiedrager biedt meerwaarde in de industrie, verkeer en vervoer, scheepsvaart, gebouwde omgeving en in de energiesector.

Van 10 oktober tot en met 6 november 17.00 uur zijn aanvragen in te dienen via mijn.rvo.nl. Er is 2,2 miljoen euro beschikbaar.  Als men zeker wil weten of men in aanmerking komt voor deze subsidie, dan van men tevoren zijn projectidee toetsen bij de adviseurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Voldoet het projectidee niet aan de voorwaarden, dan ontvangt men suggesties voor andere subsidiemogelijkheden voor zover van toepassing op betreffend project.

De subsidieregeling Waterstof maakt deel uit van de subsidieregelingen voor energie- en klimaatinnovaties binnen de Topsector Energie. Deze regelingen maken Nederland schoner en economisch sterker. Ook gaat het over energiebesparing en slimme inpassing.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!