ABN AMRO: duurzame beleggingen krijgen de overhand

Bijna 2 op de 3 respondenten denken dat duurzame beleggingen in beleggingsportefeuilles uiteindelijk de overhand krijgen en een hoger rendement gaan opleveren dan traditionele beleggingen. Ruim 2 op de 3 duurzame beleggers geeft aan de komende tijd hun duurzame portefeuille verder uit te breiden. Dit blijkt uit representatief onderzoek van ABN AMRO MeesPierson.

Duurzame beleggers beleggen gemiddeld 36,52 procent in hun portefeuille duurzaam. Een kleine groep (8 procent) belegt zelfs volledig duurzaam. Ruim de helft van alle respondenten (54 procent) meldt dat het rendement op hun duurzame beleggingen in 2017 gelijk of zelfs hoger was dan op hun traditionele beleggingen. Gemiddeld schatten de respondenten het rendement op hun duurzame beleggingen afgelopen jaar in op 10 procent.

Geloof in het rendement van duurzame beleggingen is de voornaamste reden om duurzaam te beleggen. Ruim een derde van de respondenten geeft dit aan. Daarnaast zijn ideologische redenen belangrijke drijfveren. Een kwart van de duurzame beleggers vindt het vooral belangrijk om iets goeds te doen voor de wereld en eveneens een kwart wil door duurzaam te beleggen bepaalde beleggingscategorieën uitsluiten. Voorbeelden van categorieën die ze willen uitsluiten zijn de tabaksindustrie en wapenindustrie.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!