Amerika pleit voor ontwikkeling standaarden ‘Artificial Intelligence’

ANSI, het normalisatie-instituut in de Verenigde Staten, heeft voorgesteld om standaarden te ontwikkelen voor Artificial Intelligence. Ze hebben daartoe 2 voorstellen gedaan bij ISO en IEC.

De Amerikaanse standaardisatievoorstellen hebben betrekking op:

  • Artificial Intelligence Concepts and Terminology: gestandaardiseerde concepten en terminologie voor een beter begrip en bredere acceptatie van de technologie.
  • Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML): het raamwerk richt zich op praktische afstemmingsproblemen bij het gebruik van Machine Learning in AI-systemen en gaat in op maatschappelijke zorgen die er spelen ten aanzien van AI.

NEN vraagt Nederlandse belanghebbenden hun mening te geven over de voorstellen. Op basis van de marktconsultatie zal NEN namens Nederland een stem uitbrengen ten aanzien van de Amerikaanse voorstellen.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!