Universiteit VS wil energie uit ‘mechanische bomen’ opwekken

UTRECHT – Een groep onderzoekers van de universiteit van Ohio doet onderzoek naar het opwekken van windstroom uit windturbines die eigenlijk meer lijken op mechanische bomen.

Ze schrijven erover in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Sound and Vibration.

Het principe werkt als volgt: De wind doet de ‘bomen’ heen en weer zwaaien en deze vibraties worden omgezet in elektriciteit met elektromechanische materialen zoals polyvinylideenfluoride. De bomen zouden eigenlijk alleen bestaan uit een stam met een reeks aftakkingen.  

Lees ook: Zonder wieken stroom opwekken

Het project hoeft niet beperkt te blijven tot speciale turbines. De onderzoekers kijken ook naar het opwekken van kinetische energie bij gebouwen en bruggen.

Enorme hoeveelheid kinetische energie

Ryan Harne, directeur van het laboratorium voor geluid en vibraties bij de universiteit, legt uit dat gebouwen door de wind rustig bewegen en dat bruggen schommelen als een auto er overheen rijdt.

“Er gaat een enorme hoeveelheid kinetische energie gepaard met deze bewegingen die anders verloren gaan”, aldus Harne. “We willen deze energie opvangen en recyclen.”

Bij eerdere pogingen om dergelijke energie daadwerkelijk te gebruiken haakten wetenschappers uiteindelijk af omdat de energie-opwekking te wispelturig zou zijn. Harne denkt met een nieuw wiskundig model de oplossing te hebben gevonden om toch een consistente productie te kunnen leveren van structuren die lijken op een boom.

Lees hier meer over het onderzoek 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!