Best energy check-up wil bedrijven sneller en slimmer energiepositief maken

Onder de naam BEST Energy CheckUp organiseert en stimuleert een consortium de komende 3 jaar de professionele samenwerking tussen ondernemers om maximale energiebesparing te realiseren en duurzame energie te produceren.

Het consortium bestaat uit TNO, CCS Energie-advies en de Italiaanse onderzoeksinstellingen ASTER en ENEA samen met Climate-KIC, onderdeel van het European Institute of Innovation and Technology (EIT). Inmiddels is de samenwerkingsovereenkomst getekend.

TNO en CCS Energie-advies, de initiatiefnemers van BEST Energy CheckUp, willen ondernemers begeleiden bij de inventarisatie, financiering en implementatie van duurzame energiemaatregelen en uiteindelijk een nettoproductie van duurzame energie realiseren.

TNO maakt zich binnen de Stichting BE+ (Bedrijventerreinen Energiepositief) al langer sterk voor het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland. CCS Energie-advies is de ontwikkelaar van de MKB Energy CheckUp, een gratis onlinescan voor ondernemers om te bepalen hoe zij energie kunnen besparen. Door beide initiatieven te combineren willen de 2 organisaties energiebesparing in het mkb in een stroomversnelling brengen. Hierbij wordt de ondernemer zoveel mogelijk ontlast, zodat deze geen tijd, geld en kennis in zijn energietransitie hoeft te steken.

Door de samenwerking worden de kwaliteit en effectiviteit verder verhoogd. Zo transformeert de bestaande online-energiescan van CCS Energie-advies van een eenmalig rapport aan de mkb’er in een digitaal databestand dat wordt gekoppeld met informatie uit de Energie Potentieel Scan van TNO. Dit levert een beter advies op. In een later stadium is via monitoring de effectiviteit van de getroffen maatregelen te controleren. Op haar beurt kan TNO de Energie Potentieel Scan verfijnen door input van individuele ondernemers te betrekken in een advies op maat voor de onderneming en voor het bedrijventerrein als geheel. (foto: Prorail)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!