Bouw aardgasvrije ‘Wijk van de Toekomst’ Helmond kan van start

De gemeenteraad van Helmond heeft unaniem de plannen goedgekeurd voor de voorbereidingen voor de bouw van de Wijk van de Toekomst, ook wel bekend als het Brainport Smart District (BSD).

In de wijk worden nieuwe inzichten en slimme technologie geïntegreerd tot ‘een duurzame, sociale en aantrekkelijke wijk’. De realisatie van de ongeveer 1.500 nieuwe woningen is gepland van 2018 tot 2028.

Brainport Smart District is een proeftuin voor de maatschappij van morgen. Uitgangspunten voor de wijk zijn onder meer het delen van diensten, geen aardgasgebruik, het combineren van wonen en werken, nieuwe energieconcepten en een groene aantrekkelijke omgeving. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld duurzaam bouwen, hergebruik van materialen, mobiliteitsdiensten in plaats van autobezit, elektrische auto’s als uitgangspunt en lokale voedselverbouwing.

Nu de gemeenteraad van Helmond de plannen heeft goedgekeurd kan gestart worden met de voorbereidingen voor de bouw van ongeveer 1.500 nieuwe woningen. Locatie van de wijk is het gebied ten noorden van het station van Brandevoort in Helmond. Ook 12 hectare bedrijfsterrein wordt ontwikkeld. (foto: TU Eindhoven)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!