Zuid-Hollandse boer produceert als eerste gas uit koeienmest voor het energienet

UTRECHT – Een agrariër uit het Zuid-Hollandse Den Bommel levert als eerste boerenbedrijf in Nederland groen gas uit 100 procent koeienmest voor het energienet. 

Niet eerder wist een agrarisch bedrijf pure rundermest op commerciële basis om te zetten in biogas en dit rendabel op te werken naar groen gas van aardgaskwaliteit, zo meldt Essent, dat het gas afneemt. 

Het energiebedrijf neemt de gehele productie van ongeveer 200.000 kubieke meter groen gas per jaar af. Zij voorziet dat op termijn door mestvergisting 1 miljard kubieke meter  groen gas per jaar in Nederland kan worden geproduceerd.

Nuttige bestemming voor mestvoorraad

Door de afschaffing van het melkquotum kunnen agrariërs hun veestapel uitbreiden. Daar staat een mestverwerkingsverplichting tegenover. Dat houdt in dat er minder nitraat en fosfaat uit rundermest in de bodem en het grondwater terecht mag komen. Deze ontwikkeling doet een beroep op agrarische bedrijven om een oplossing te vinden voor hun mestvoorraden. 

Veehouder Jaap-Jan Ras: “Met de  mono-mestvergister vinden wij een nieuwe nuttige bestemming voor onze mestvoorraad. Wij produceren zo sinds kort op commerciële wijze groen gas en voeden dat in het lokale aardgasnet in.”

“We stoten als veehouder tegelijkertijd minder methaan uit: een broeikasgas dat 23 keer zo schadelijk is voor het milieu dan CO2, terwijl onze veestapel door afschaffing van het melkquotum wel kan groeien.”

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!