Budget subsidieregeling Energiebesparing Verenigingen van Eigenaren verdubbeld

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) krijgen meer tijd voor de aangepaste subsidieregeling Energiebesparing eigen huis en de subsidiepot wordt verdubbeld tot 12 miljoen euro. De wijzigingen per direct ingegaan.

Men kon al subsidie voor energieadvies ontvangen wanneer de vereniging besluit om op basis van dat advies, binnen een jaar de energiebesparende maatregelen uit te voeren. Deze uitvoeringstermijn voor het nemen van de energiebesparende maatregelen is nu verruimd naar 5 jaar.

Nieuw is dat men nu ook subsidie mag aanvragen wanneer de vereniging geen besluit neemt naar aanleiding van het ontvangen energieadvies. De subsidie bedraagt maximaal  2.480 euro.

Om meer financiële ruimte te bieden worden de subsidiebedragen verhoogd. Voor het energieadvies met eventuele procesbegeleiding wordt het bedrag verhoogd van 2.000 euro naar maximaal 3.600 euro.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!