Climate Campus: nieuwe methoden ontwikkelen voor klimaatbestendigheid

De gevolgen van klimaatverandering zijn overal voelbaar. Met de oprichting van een Climate Campus in Zwolle willen overheden, bedrijven en instellingen nieuwe methoden ontwikkelen om de IJssel-Vechtdelta in Overijssel klimaatbestendig te maken.

Gedeputeerde Boerman tekende namens het college van Gedeputeerde Staten de intentieverklaring samen met 37 partijen. Uiterlijk 1 december 2017 is het gezamenlijke actieprogramma gereed. De ambitie is om uit te blinken in het toepassen van (nieuwe) kennis en technieken. Met de Climate Campus als innovatiewerkplaats zien de partners daarnaast ook mogelijkheden om nieuwe bedrijven en banen te scheppen. Zij willen excellent onderzoek aanjagen, kennis delen en bedrijvigheid ontwikkelen en naast investeerders ook (jong) talent en start-ups aantrekken.

Er wordt in de IJssel-Vechtdelta door provincie Overijssel, de waterschappen en gemeenten al jaren samengewerkt. Doel is om slim met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan en de steden in de regio toekomstbestendig te maken. Steden trekken steeds meer mensen en bedrijven aan. Het zijn economische hotspots die kwetsbaar zijn voor extreme plensbuien, langdurige hitte en droogte. Zo kunnen bedrijven stil komen te liggen als hun pand onder water loopt, zoals bij het VUMC gebeurde. Dat levert vaak grote economische schade op. In de IJssel-Vechtdelta willen de partners dit voorkomen. Het IJssel-Vechtdeltagebied is qua schaalgrootte en wateropgave een demonstratiedelta bij uitstek voor innovaties in klimaatadaptatie. De oplossingen die hier worden ontwikkeld zijn ook relevant voor andere deltasteden.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!