Drenthe geeft startschot voor opstellen Regionale Energiestrategie

Drenthe heeft het startschot gegeven voor het opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES): een plan waarin wordt vastgelegd hoe  woningen van het aardgas afgaan, waar duurzame energie wordt geproduceerd en welke infrastructuur daarvoor nodig is. De Drentse gemeenten, provincie en waterschappen stellen samen met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties deze strategie op aan de Drentse Energietafel. De Drentse overheden ondertekenden een intentieverklaring om dit te onderstrepen. Er wordt een plan gemaakt dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen.

Alle inwoners van Drenthe krijgen te maken met deze strategie, vanwege het verdwijnen van aardgas als verwarmingsbron in woningen en gebouwen en de overstap naar duurzame energie. De RES komt voort uit het Nationaal Klimaatakkoord. Daarmee gaat Nederland voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn in Parijs: de CO2-uitstoot voor 2030 met 49 procent verminderen. Daarnaast is besloten om te stoppen met het gebruik van Gronings gas. De bijdrage van Drenthe aan dit klimaatdoel wordt in de RES vastgelegd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!