Drenthe start pilot voor oeverbeschoeiingpalen van biocomposiet

De provincie Drenthe werkt mee aan een pilot voor het toepassen van alternatief materiaal, gemaakt van restmateriaal van auto’s, voor oeverbeschoeiing. De palen die voor de beschoeiing nodig zijn worden gemaakt van biobased materiaal.

Het gaat om 30 meter beschoeiing die geplaatst wordt in een watergang van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Deze ligt langs het fietspad aan de provinciale weg N371 bij Geeuwenbrug.

De provincie Drenthe streeft ernaar zoveel mogelijk duurzame materialen toe te passen en is graag bereid om mee te werken aan een pilot die mogelijk resulteert in een nieuw materiaal dat zij kan gebruiken bij onderhoud van haar vaarwegen.

Auto Recycling Nederland (ARN) uit Tiel is gespecialiseerd in hergebruik van materialen afkomstig van auto’s. Streven is om al het materiaal uit auto’s te hergebruiken. Toch blijft er ongeveer 5 procent restproduct over. Om dit ook te kunnen hergebruiken, heeft ARN een product ontwikkeld dat nu ook toegepast wordt in de vorm van oeverbeschoeiing.

Deze kunststof oeverbeschoeiing is rotvrij en heeft daardoor een veel langere levensduur dan hardhout. Het materiaal is verschillende malen opnieuw recyclebaar. De milieuwinst is aanzienlijk.

De palen voor de beschoeiing zijn gemaakt van zogenaamde biocomposiet. Het gaat nog om een proef, die 2 jaar loopt. Tijdens de pilot wordt bijgehouden hoe de beide materialen zich gedragen in de toepassing als oeverbeschoeiing. Uiteindelijk is het doel dat het een goede vervanger wordt voor hardhout, met een vergelijkbare prijs-kwaliteitverhouding.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!