ECN: beter beleid en investeringsklimaat nodig voor bio-economie

ECN sluit zich aan bij de Federatie Bio-economie -een nieuw platform van bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s – dat de biobased economie op de kaart wil zetten en wil pleiten voor een beter beleid en investeringsklimaat voor de bio-economie.

Oprichter Dorette Corbeij ziet volop kansen voor de bio-economie, maar die worden nog niet voldoende benut. ‘De rol van de bio-economie en meer in het bijzonder de rol van biomassa als duurzame energiebron blijft onderbelicht in het publieke en politieke debat’, zegt Jaap Kiel, Programma Development Manager Biomassa bij ECN. ‘De discussie over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen wordt op dit moment te nauw gevoerd. Het beperkt zich tot de vraag: hoe kunnen we het aanbod aan duurzame elektriciteit uit zon en wind vergroten? Als energie uit biomassa al wordt genoemd, betreft het vaak enkel biomassa meestook in kolencentrales en is de toon vaak negatief. Onterecht. Om de Parijs-afspraken te realiseren dient de innovatie en marktintroductie van bio-gebaseerde technologie te worden versneld. Daarom onderschrijven wij het belang van deze nieuwe Federatie’.

Voor Nederland is een grote rol voor biomassa onder andere geschetst in de strategische visie Biomassa 2030 van het ministerie van Economische Zaken: de verwachte biomassa-inzet in 2030 bedraagt 13-18 procent van het huidige totale energieverbruik.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!