ECN: Energietransitie kan nadelige gevolgen hebben voor burgers en bedrijven

Een nieuw rapport van ECN, Tertium, Milieudefensie en Alliander roept op om na te gaan welke consequenties de keuzes op het gebied van verduurzaming van het Nederlandse energiesysteem hebben voor de welvaart en het welzijn van verschillende groepen Nederlanders.

Op nationaal, regionaal en individueel niveau moeten keuzes gemaakt worden om het Nederlandse energiesysteem te verduurzamen. Het rapport biedt een verkenning van scenario’s, oplossingen en handvatten voor het werken aan dit vraagstuk.

Een beslissing die goed is voor een duurzamer Nederland in het algemeen, kan volgens de onderzoekers leiden tot maatschappelijke ongelijkheid op nationaal, regionaal, lokaal of individueel niveau. Ongelijkheid in de samenleving voorkomen is moeilijk, maar er kan wel gestreefd worden naar een energiebeleid dat de ongelijkheid tussen groepen in ieder geval niet vergroot. Als de energietransitie kan leiden tot ongelijkheden, zullen beleidsmakers hierop moeten inspelen, en veranderen waar nodig. Door het bespreken van stellingen en ideeën wordt in dit rapport besproken waar volgens de geïnterviewde experts keuzes gemaakt moeten worden, of waar een visie op nodig is.

In deze thematiek is ‘energy justice’ een relatief onbekend begrip in Nederland. Er moet meer onderzoek gedaan worden naar dit begrip als toetsingskader voor bestaand en nieuw beleid van Nederland. Met een rechtvaardig toetsingskader kan de energietransitie op een nieuwe manier bekeken worden. Dit kan beleidsmakers helpen met de enorme opgave die er nu ligt.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!