ECN, NIOZ en WMR brengen voor provincie Noord-Holland economische kansen zeewier in kaart

De provincie Noord-Holland vraagt ECN, NIOZ en WMR te onderzoeken waar in Noord-Holland voor zeewier de grootste kansen liggen voor economische ontwikkelingen en hoe deze kansen  optimaal ingezet kunnen worden om investeringen en economische activiteiten naar Noord-Holland te krijgen.

Wereldwijd is er steeds meer vraag naar zeewier. Zeewier kan dienen als voedsel en bevat grondstoffen voor de farmacie, cosmetica, chemicaliën en energiedragers.

Noord-Holland is bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van zeewier. De ligging aan de Noordzee en de Waddenzee is zeer gunstig; zowel de luwte van de Waddenzee als de ruimte op de Noordzee maken het mogelijk om pilots en demonstratieprojecten op te zetten. Daarnaast zijn er veel partijen die de ontwikkelingen in de zeewierketen verder kunnen brengen. Het doel is om investeringen en economische activiteiten in de zeewiersector naar de provincie Noord-Holland te krijgen.

De provincie trekt 300.000 euro uit voor het onderzoek dat een looptijd heeft van 1,5 jaar. De eerste fase  start in januari 2017. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research (WMR).

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!