Eerste gemeenschappelijke datahub voor Belgisch elektriciteitsnet

De eerste gemeenschappelijke datahub voor het Belgische elektriciteitsnet is een feit. Het nieuwe IT-systeem zal de flexibiliteit van de elektriciteitsmarkt bevorderen. Het nieuwe IT-systeem is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de distributienetbeheerders – Eandis, Infrax, Ores, Resa en Sibelga – en de transportnetbeheerder Elia. De distributienetbeheerders AIEG, AIESH en Regie De Wavre zullen eveneens aan de datahub deelnemen.

Vanaf juni 2018 zullen energieleveranciers informatie uit de datahub ontvangen  zodra een leverancier van flexibiliteitsdiensten de flexibiliteit van zijn klanten activeert. Die informatie-uitwisseling zal een correcte afrekening toelaten tussen alle marktactoren.

Met de opkomst van de hernieuwbare, sterk wisselende energieproductie, is er een almaar grotere flexibiliteit in het elektriciteitsnet nodig om op elk moment het evenwicht tussen vraag en aanbod te verzekeren tegen de beste kostprijs. De producenten en verbruikers op het transport- of distributienet (met een spanning hoger of gelijk aan 5 kilovolt), die hun elektriciteitsverbruik of -productie tijdelijk kunnen vermeerderen of verminderen, kunnen sinds begin dit jaar hun flexibiliteit aanbieden aan Elia. Dat kunnen ze rechtstreeks doen, ofwel via hun energieleverancier of via een leverancier van flexibiliteitsdiensten. Wanneer Elia de aangeboden capaciteit inzet om het evenwicht op het elektriciteitsnet te garanderen (in principe de dag erna), worden de actoren en netgebruikers vergoed.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!